Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi Ön Kayıtları Başlamıştır

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği Madde 49, Madde 50 – (6) Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Uzlaştırmacılar iki yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar.

Eğitime Kimler Katılabilir? Daha önceden Uzlaştırmacı Eğitimi alan ve Sicile Kayıtlı Kişiler katılabilir.

Eğitim Ücreti ve Tarihi: Adalet Bakanlığının onayından sonra tarih ve ücret planlaması yapılacak olup, eğitim tarihleri hakkında kesin kayıt yaptıran kursiyerlere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim Yeri: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Belgelendirme: Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara yenileme eğitimini tamamladıklarına dair belge verilecektir.

Not 1: Uzlaştırmacılık Yenileme Eğitimi toplam 8 saat olup 1 saat devamsızlık hakkınız bulunmaktadır.

Not 2: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Bilgilendirme Duyurusu

Kurs Programı

Sık Sorulan Sorular


Başlama Tarihi : 18 Şubat 2022 Cuma 10:53
Bitiş Tarihi : 30 Eylül 2022 Cuma 00:00