Türkçe Yeterlilik Sınavı

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI (TÜYES)

Uluslararası öğrencilerin üniversitelerdeki lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı için gerekli olan “Türkçe Yeterlilik Belgesi” alınması için ERÜ TÖMER tarafından “Türkçe Yeterlilik Sınavı” (sertifika sınavı) yapılmaktadır. Türkçe dil seviyelerini belgelendirmek isteyen uluslararası öğrenciler için uygulanan bir sınavdır.

Türkçe yeterlilik sınavı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nda belirtilen A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerindeki dil becerilerini ölçmek amacıyla uygulanır. Türkçe yeterlilik sınavı dört temel dil becerisini (okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma) ölçmeye yöneliktir.

Sınav süresi yüz elli (150) dakikadır. (Okuma-anlama, yazma ve dinleme.) Bu becerilerin ardından bire bir (yüz yüze) “konuşma” sınavı yapılır.

Türkçe yeterlilik sınavına katılan adaylar "okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma" becerilerinden ayrı ayrı ve yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınav sonucunda aldıkları dört becerinin ortalamasına göre, aşağıdaki tabloda belirlenen puan aralıklarındaki dil seviyesine uygun belge (sertifika) bir hafta içerisinde ERÜ TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir. Sertifikayı sınava giren öğrencinin şahsen alması gerekmektedir.

Türkçe Yeterlilik Sınavı Puan Tablosu

 

Seviyeler

Temel Seviye

Orta Seviye

İleri Seviye

A1

A2

B1

B2

C1

Dört Becerinin Ortalaması

En Az

0

30

50

70

85

En Çok

29

49

69

84

100

  

Kayıt İçin Sınav Ücretinin Ödenmesi ve Kayıt Yapılması:

Sınava katılmak isteyen adaylar ERSEM’e gelerek giriş kattaki vezne birimine (Adayın pasaportunun/ikamet izin kartının aslı ve fotokopisi gereklidir.) bin beş yüz Türk lirası (1750,00 TL) yatırmalıdırlar.

Sınav ücreti yatırıldıktan sonra "PASAPORT/İKAMET İZİN KARTI FOTOKOPİSİ VE DEKONT" ile ERÜ TÖMER Sekreterliğinden "sınav tarihinizi öğrenip" kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir.

Sınav Öncesi Yapılması Gerekenler:

Sınav saat 09.00’da, ERSEM giriş kattaki Z-13 salonunda yapılacaktır. Öğrencilerin en geç 08.40’ta ERSEM’de bulunmaları gerekmektedir.

Adayların Sınav Esnasında Yanında Bulundurması Gerekenler:

Pasaportun/İkamet izin kartının aslı

Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont

Siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş (Sınav esnasında kalem, silgi vb. eşyaların paylaşımına izin verilmez.)

Adayların Dikkatine:

Adaylar, Erciyes Üniversitesinin bütün kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Adaylar kayıt yaptırdıkları sınavın tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Sınav düzenini bozacak, sınavı aksatacak davranışta bulunulması ve sınav ücretinin ödenmemesi durumunda adayın sınav ile ilişiği kesilir ve yeterlilik belgesi verilmez.

Sınav başladıktan sonra herhangi bir sebeple sınava gelmeyen adaya, yatırmış olduğu ücretin iadesi yapılmaz. Ancak mücbir sebeple sınava giremeyecek olan aday sınav gününden en az bir gün önce ERÜ TÖMER Sekreterliğine mazeretini bildirirse ve belgelendirirse ileri bir tarihte sınava alınır.

Saat 09.15'ten sonra gelen adaylar kesinlikle sınav salonuna alınmazlar.

Mücbir sebeple ERÜ TÖMER tarafından sınav yapılmazsa sınav ücreti iade edilir.

Türkçe Yeterlilik Belgesinin (Sertifikasının) Teslim Edilmesi:

* Türkçe yeterlilik sınavının sonuçları adayların cep telefonlarına veya e-postalarına gönderilir.

* Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilere başarılı oldukları dil seviyesine uygun Türkçe yeterlilik belgesi bir hafta içerisinde ERÜ TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir.

* Sertifikayı sınava giren öğrencinin şahsen alması gerekmektedir.

* Türkçe yeterlilik sınavında A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeylerinde başarılı olan öğrencilerin Türkçe yeterlilik belgesi en geç bir (1) hafta içerisinde hazırlanır. Bunun için herhangi bir başvuru yapılması gerekmez. Sertifikalar ERSEM Halkla İlişkiler Ofisinden teslim alınabilir.

* ERÜ TÖMER Türkçe yeterlilik belgesi YÖK ve Erciyes Üniversitesi bağlantılı üniversiteler tarafından tanınmaktadır.

 2022 TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI (TÜYES) TARİHLERİ

TARİH

SAAT

26.01.2024

09.00

24.02.2024

09.00

29.03.2024

09.00

26.04.2024

09.00

31.05.2024

09.00 

*Sınav tarihleri 02.01.2024 tarihinde güncellenmiştir.