Amacımız

Erciyes Üniversitesinde örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda eğitim programları düzenlemek suretiyle Üniversitenin kamu ve özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.