Hakkımızda

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM), 2001 yılında kurulmuş ve ERSEM yönetmeliği 1 Haziran 2001 Tarihli ve 24419 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.