Uluslararası Öğrenciler için Türkçe Kursu

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE TÜRKÇE KURSU (2022 - 2023 Eğitim-Öğretim Yılı)

ERÜ TÖMER'de uluslararası öğrencilerimiz için Türkçe kurslarımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na uygun şekilde, temel düzeyde A1 ve A2; orta düzeyde B1 ve B2; ileri düzeyde C1 olmak üzere toplam beş (5) kurdan oluşmaktadır. C1 kurunu başarıyla tamamlayan öğrencilerimize akademik Türkçe kursları da verilmektedir.

Kursa yeni kaydolan öğrenciler A1 düzeyinden başlarlar. Şayet öğrenciler Türkçe seviyelerinin ileri olduğunu dile getirirlerse veya belgelendirirlerse önce “SEVİYE TESPİT SINAVI” yapılır ve bu sınavda aldıkları puanlara göre dil düzeylerine uygun sınıfa alınırlar. Seviye tespit sınavı TÖMER'de yüz yüze altı yüz Türk lirası (850 TL) karşılığında yapılır.

Seviye tespit sınavı ücretlendirmesi 31.07.2024 tarihine kadar geçerlidir.

Derslerimizde öğrencilerimizin düzeyine uygun kitaplar kullanılmakta olup öğretim süreci, alanında uzman, tecrübeli öğretim görevlisi kadrosu tarafından hazırlanmış ek materyaller ve görsel-işitsel ögeler ile desteklenmektedir. 2011 yılından beri Erciyes Üniversitesi TÖMER uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimine devam etmektedir. Derslere ek olarak kültür, sanat, spor etkinlikleri ile geziler ve Türk kültürünün tanıtılması amacıyla okuma, yazma ve konuşma kulüpleri düzenlenmektedir.

Öğrenim vizesi, turist vizesi, ikamet izni, çalışma izni vb. vizeyle/izinle Türkiye'de bulunan bütün yabancı uyruklu kursiyerlere Türkçe kursu kaydı yapılmaktadır.

Kursiyerler tarafından talep olması ve yeterli sayının oluşması durumunda yıl içinde birçok defa, farklı düzeylere yönelik kurslar açılmaktadır.

Sınıflarımız yirmi (20) ve yirmi dört (24) kişiliktir. Bütün teknolojik donanımlara sahiptir.

Kabul Belgesi (Davet Mektubu):

Öğrenim vizesini kendi istekleriyle almak isteyen kursiyerler Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden (ERSEM) ücret karşılığında KABUL BELGESİ (DAVET MEKTUBU) aldıktan sonra ülkelerindeki Türk Büyükelçiliklerine başvurarak "dil öğrenim vizesi” alabilmektedir. Kabul belgesi (davet mektubu) ücreti  iki bin beş yüz Türk lirasıdır (2.500,00 TL). Bu ücret kayıt esnasında kurs ücretinden düşülecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1. Bir adet pasaport fotokopisi (Kayıt esnasında pasaportun aslı da getirilecektir.)

  2. Vize fotokopisi

  3. Kurs ücretinin yatırıldığına dair dekont

  4. Bir adet vesikalık fotoğraf

  5. Kayıt Formu (ERÜ TÖMER Sekreterliğinden alınacaktır.)

Kayıt İçin Kur Ücretinin Ödenmesi:

  1. Kurs ücreti seviye başı beş bin Türk lirasıdır (6.000,00 TL). Toplam (A1+A2+B1+B2+C1) yirmi beş bin Türk lirasıdır (25.000,00 TL). Ders kitapları kurs ücretine dâhildir. Sınıfta kullanılan ek malzemeler için kurs ücretinden ayrı fotokopi ücreti alınmamaktadır.

  2. İsteyen kursiyerler kurs ücretinin tamamını peşin olarak yatırabilirler, isteyen kursiyerler devam etmek istedikleri bir kurun ücretini yatırabilirler. Kur ücretini yatırmayan kursiyerler diğer kura devam edemezler.

  3. Kursa katılmak isteyen kursiyerler ERSEM’e gelerek giriş kattaki vezne birimine kurs ücretini yatırmalıdırlar.

ERÜ TÖMER Yüz Yüze Eğitim Kur Sistemi ve Ücretleri

KURLAR

HAFTALIK DERS SAATİ

HAFTA SAYISI

TOPLAM DERS SAATİ

KUR ÜCRETİ

(2023-2024 Akademik Yılı Ücreti)

Başlangıç

(İlk)

A1

30

7 hafta

192

6.000,00 TL
(beş bin Türk lirası)

A2

30

7 hafta

192

6.000,00 TL
(beş bin Türk lirası)

Orta

B1

30

7 hafta

192

6.000,00 TL
(beş bin Türk lirası)

B2

30

7 hafta

192

6.000,00 TL
(beş bin Türk lirası)

İleri

C1

30

7 hafta

192

6.000,00 TL
(beş bin Türk lirası)

Toplam

960

30.000,00 TL
(yirmi beş bin Türk lirası )

​Akademik Türkçe

28

5 hafta

140

4.000,00 TL
(dört bin Türk lirası)

Kur ücretlendirmeleri 31.12.2024 tarihine kadar geçerlidir.

* Bir günde 6 ders vardır ve bir ders süresi 45 dakikadır.

* Dersler 09.00 - 16.00 arasındadır.

*Teneffüsler onar dakikadır.

* Dersler haftada 5 gündür.

Kursiyerlerin Dikkatine:

1. Kursiyerler, Erciyes Üniversitesinin bütün kurallarına uymakla yükümlüdürler.

2. Kursiyerler kayıt yaptırdıkları kurs programının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

3. Kurs düzenini bozacak, eğitimi aksatacak davranışta bulunulması ve kurs ücretinin ödenmemesi durumunda kursiyerin kurs ile ilişiği kesilir ve herhangi bir yeterlilik belgesi verilmez.

4. Kurs başladıktan sonra herhangi bir sebeple kursa devam etmeyen kursiyere, yatırmış olduğu ücretin iadesi yapılmaz. Ancak mücbir sebeple ERÜ TÖMER tarafından kurs açılamaz ise kurs ücreti iade edilir.

5. ERÜ TÖMER Müdürlüğü gereken durumlarda ders programının günü ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler kursiyerlere en az bir gün öncesinden e-postayla/kısa mesajla (sms ile)/sınıf öğretmeni tarafından Whatsapp üzerinden bildirilir.

6. Kursiyer tarafından talep edilirse ERÜ TÖMER kaydını tamamlayan kursiyerlere onaylı öğrenci belgesi verilir. Öğrenci belgesinin geçerlilik süresi C1 kur atlama sınavının tarihine kadardır. Fakat öğrenci kurlara devam etmediği takdirde her kur atlama sınavından sonra Kayseri Göç İdaresi İl Müdürlüğüne bilgi verilir.

7. Düzeyinize uygun olmayan bir kurs için kayıt yaptırmayınız. Düzeyinizi bilmiyorsanız ERÜ TÖMER yetkilileri ile iletişime geçiniz.

8. Kurs programları ile ilgili bilgi almak için internet sitemizi sık sık ziyaret edebilir,  erutomer@erciyes.edu.tr adresine kurs başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilgili bilgi almak istediğinize dair bir e-posta gönderebilirsiniz. Bu durumda kurs programı belirlendiğinde size duyuru e-postası gönderilecek veya cep telefonunuz üzerinden sizinle iletişime geçilecektir.

9.  Başlamış bir kursa sonradan dâhil olunabilir, ancak bu duruma sınıfın öğretim elemanı karar verir ve geçmiş konulara yönelik sorumluluk öğrenciye aittir. Kursa geç başlayan öğrencilerin de kurs ücretinin tamamını ödemesi gerekmektedir.

10. Öğrenciler bir kurda mazeretsiz olarak her kur için 30 ders saati devamsızlık yapabilirler.  Mazeretsiz 30 ders saatini aşan öğrencilere kur atlama sınavı hakkı verilmez. Burslu öğrenciler bir kurdaki toplam ders saatinin yüzde onu (%10) kadar devamsızlık yapabilir. Daha fazla devamsızlık yapanlar Kayseri Göç İdaresi İl Müdürlüğüne bildirilir.

Kur Atlama Sınavları:

* Her kurun sonunda dört temel dil becerisi (okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dil bilgisi) içeren kur sonunda kur atlama sınavı yapılır.

* Başarılı olan kursiyer bir üst kura geçme hakkına sahip olur. Başarısız olanlar ise  bir üst kura geçmek için aynı kuru tekrar etmek zorundadır.

* Her düzeydeki kur atlama sınavından önce sınıf öğretmeni tarafından bir ara sınav (quiz) ve bir deneme sınavı hazırlanır ve uygulanır. Deneme sınavından bir hafta sonra kur atlama sınavı yapılır.

* Sağlık raporu ibraz edenler dışında hiçbir öğrenciye mazeret veya telafi sınavı yapılmaz.

ERÜ TÖMER Tamamen Yüz Yüze Eğitim Kur Atlama Sınav Sistemi

Düzey

Okuma-Anlama

Yazma

Dinleme

Konuşma

Ortalama

A1

En az 40 puan

En az 40 puan

En az 40 puan

En az 40 puan

En az 60 puan

A2

En az 40 puan

En az 40 puan

En az 40 puan

En az 40 puan

En az 60 puan

B1

En az 40 puan

En az 40 puan

En az 40 puan

En az 40 puan

En az 60 puan

B2

En az 50 puan

En az 50 puan

En az 50 puan

En az 50 puan

En az 70 puan

C1

En az 50 puan

En az 50 puan

En az 50 puan

En az 50 puan

En az 70 puan

Türkçe Yeterlilik Belgesinin (Sertifikasının) Teslim Edilmesi:

* Kur atlama sınavında başarılı olan kursiyerlere başarılı oldukları dil seviyesine uygun Türkçe yeterlilik belgesi bir hafta içerisinde ERÜ TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir.

* Sertifikayı kursa devam eden kursiyerin şahsen alması gerekmektedir.

* A1, A2, B1 ve B2 kur atlama sınavında başarılı olan kursiyerlerin Türkçe yeterlilik belgesi alması için ERÜ TÖMER Sekreterliğine talepte bulunup başvuru yapması gerekmektedir. Aksi takdirde sertifikaları hazırlanmaz.

* C1 düzeyi kur atlama sınavında başarılı olan kursiyerlerin Türkçe yeterlilik belgesi en geç bir (1) hafta içerisinde hazırlanır. Bunun için herhangi bir başvuru yapılması gerekmez.

* ERÜ TÖMER Türkçe yeterlilik belgesi YÖK ve Erciyes Üniversitesi bağlantılı üniversiteler tarafından tanınmaktadır.