Faaliyet Alanlarımız

ERSEM amaçları doğrultusunda kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda, danışmanlık hizmeti verir, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Bu kapsamda düzenlenen eğitim programları ile;

  • Sürekli öğrenme ve sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirmek,
  • Bireylerin katılımcı, üretken, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,
  • Çalışma hayatının kalitesini yükseltmek; kişisel duyarlılık ve özgüven duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Kurumların gelişme dinamiklerinin keşfedilmesini sağlamak,
  • Farklı uzmanlık alanlarında eğitim programları hazırlamak ve sunmak,
  • Katılımcıların yaşamlarına aktarabilecekleri bilgi, beceri ve tutum kazandırmak,
hedeflenmektedir.