Koordinasyon Grupları

ERSEM Koordinasyon Grupları

Madde 4 — ERSEM şu organlardan oluşur; ERSEM Yönetim Kurulu, ERSEM Müdürü, ERSEM Koordinasyon Grupları.

Madde 10 — Her Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlıkları bünyesinde, Fakültelerde Dekan, Enstitü ve Yüksekokullarda Müdür veya bunların yardımcılarının başkanlığında, Rektörlüğe bağlı Bölümlerde ise Bölüm Başkanının başkanlığında, Fakültelerde Bölüm Başkanlarından, Enstitülerde Anabilim Dalı Başkanlarından, Yüksekokullarda bölüm (program) başkanlarından veya bu birimlerin görevlendirecekleri birer öğretim elemanından, Rektörlüğe bağlı Bölümlerde ise Bölüm Başkanı, yardımcılarından birisi ve bir öğretim elemanından oluşan ERSEM Koordinasyon Grupları kurulur.

Madde 11 — ERSEM Koordinasyon Grupları, ERSEM’in amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapmayı düşündükleri eğitim faaliyetlerini görüşüp ERSEM Yönetim Kuruluna uygulanması için yazılı olarak teklif ederler.

ERSEM Koordinasyon Grupları
  Adı Soyadı Dahili Telefonu E-posta Adresi
Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Ayla ÖZTÜRK 29151  ayla@erciyes.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin Sinan TOPÇUOĞLU 29131 hstopcuoglu@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Emin Murat CANGER 29228 emcanger@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Filiz YAĞCI 29076 ftesar@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Hacer BALKAYA 29132 hacerbalkaya@erciyes. edu. tr
Öğr. Gör. Yusuf Nuri KABA 29175 yusufkaba@erciyes. edu. tr
Öğr. Gör. Gökhan ÇOBAN 29104 gokhancoban@erciyes. edu. tr
Öğr. Gör. Kevser SOLAK KOLÇAKOĞLU 29163 kevserkolcakoglu@erciyes. edu. tr
Edebiyat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Muhammet KAYA  33569 m. kaya@erciyes. edu. tr 
Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN  33609 hasahin@erciyes. edu. tr 
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp POLAT  33655 epolat@erciyes. edu. tr 
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU 33677 agencoglu@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Vedat ÇELEBİ  33699 celebivedat@erciyes. edu. tr 
Dr. Öğr. Üyesi Nabi AZEROĞLU  33951 nabiazeroglu@erciyes. edu. tr 
Dr. Öğr. Üyesi Kenan KOÇAK  33818 kenankocak@erciyes. edu. tr 
Dr. Öğr. Üyesi Şule YILMAZ  33838 suleyilmaz@erciyes. edu. tr 
Dr. Öğr. Üyesi Didem YILMAZ  33882 didem@erciyes. edu. tr 
Dr. Öğr. Üyesi Gizem ONARAL DANACI  33840 gizemonaral@erciyes. edu. tr 
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM  33842 arifyildirim@erciyes. edu. tr 
Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Mustafa HAMALOSMANOĞLU 37093 hamalosmanoglu@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHAN 37366 asahan@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Habib HAMURCU 37313 hamurcu@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Kudret ALTUN 37211 kaltun@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Mehmet Ali BAHAR 37216 mehmetalibahar@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sami KONCA 37133 samikonca@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ÖZTÜRK 37561 memozturk@erciyes. edu. tr
Fen Fakültesi Prof. Dr. Mikail AKBULUT 33004 akbulut@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Osman MUCUK 33208 mucuk@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Abdullah ÖZKANLAR 33139 aozkanlar@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Abdurrahman AYVAZ 33051 ayvaza@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Nurten FİLİZ AK 33260 nfak@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Zülbiye KÖKBUDAK 33175 zulbiye@erciyes. edu. tr
Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Levent DEĞİRMENCİOĞLU 34159 leventd@erciyes. edu. tr
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Mehmet KONAR 41062 mkonar@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER 41203 balbayrak@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Buğrahan ALABAŞ 41175 bugrahanalabas@erciyes. edu. tr
Öğr. Gör. Erkam Emin AYVAZ 41130 erkameminayvaz@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Abdulhalim AŞKAN 41116 aaskan@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Özgür AKSU 41116 oaksu@erciyes. edu. tr
Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Murat DOĞAN  38211 murat. dogan@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Cengiz GÜL 38092 cengizgul@erciyes. edu. tr
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Harun Kınacı  30157 hkinaci@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Salih Çağrı İlkay 30560 scilkay@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Ayyıldırım 30750 kadirayyildirim@erciyes. edu. tr
Öğr. Gör. Dr. Hatun Korkmaz 30927 hatunkorkmaz@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Mücahid Gürbüz 30853 mgurbuz@erciyes. edu. tr
İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN 31000 akcihan@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. İbrahim GÖRENER 31082 gorener@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Sebahattin SAMUR 31253 samurs@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK 31202 akyureks@erciyes. edu. tr
İletişim Fakültesi Doç. Dr. Fikret YAZICI 36152 fyazici@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER 36153 ahmetbicer@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Tarık KODAL 36158 tarikkodal@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Ceyhun BAĞCI 36165 ceyhunbagci@erciyes. edu. tr
Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fulya SINACI ÖZFINDIK 35452 fsinaci@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Fazıl AKDAĞ 35154 fazilakdag@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Yasin BEKTAŞ 35413 yasinbektas@erciyes. edu. tr
Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK 32551 ozturks@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÜSTKOYUNCU 32252 nurettinu@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Derya HAROĞLU 32099 dharoglu@erciyes. edu. tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Habibe ŞAHİN 28653 mbaser@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Pınar TEKİNSOY KARTIN 28571 ptekinsoy@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇALAPKORUR 28655 semak@erciyes. edu. tr
Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Adem GÜNEŞ 38504-38630 ademgunes@erciyes. edu. tr
Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Erdoğan UNUR 23225-23228 unur@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Mustafa KARAKUŞ 43033 mkkus@erciyes. edu. tr
Tıp Fakültesi Doç. Dr. İskender GÜN 23000 iskender@erciyes. edu. tr
Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇALHAN 36554 hcalhan@erciyes. edu. tr 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halit AKIN 36558 halitakin@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Mustafa ÜLKER 36566 mustafaulker@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Mustafa YILMAZ 36555 mustafa. yilmaz@erciyes. edu. tr
Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM  29787 yyildirim@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ 29880 cagrisinmez@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Korhan ARSLAN 29751 korhanarslan@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Dr. Gencay EKİNCİ 29632 gekinci@erciyes. edu. tr
Arş. Gör. Dr. Emre KARAKAYA  29913 emrekarakaya@erciyes. edu. tr
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü      
Eğitim Bilimleri Enstitüsü      
Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Mehmet AKKURT 33106 akkurt@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN 32481 ekaydogan@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. M. Tamer ŞENEL 33216 senel@erciyes. edu. tr
Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Doç. Dr. Serpil TAHERİ 23336 staheri@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Zühal HAMURCU 13600-13642 zhamurcu@erciyes. edu. tr
Prof. Dr. Nihal HATİPOĞLU 25280-25474 nhatipoglu@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Zafer SEZER 24417 zsezer@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN 13714 kgurcan@erciyes. edu. tr
Doç. Dr. Elif Funda ŞENER 23340 eliffunda@erciyes. edu. tr
Güzel Sanatlar Enstitüsü      
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY 28033 ismailocsoy@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Esra BALCIOĞLU 23352 eposlu@erciyes. edu. tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü      
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Zübeyde SAVAŞ 42004 zbakanyildiz@erciyes. edu. tr
Dr. Öğr. Üyesi Aysın KALAYCI 42025 ademir@erciyes. edu. tr
Öğr. Gör. Asiye DOĞAN UÇAR 33972 asiyed@erciyes. edu. tr
Adalet Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Musa İYİLER 38091 miyiler@erciyes. edu. tr
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Umut ÖZDEMİR 40015 umutozdemir@erciyes. edu. tr