Deney Hayvanları (1.Grup: Kemirgenler (Fare, Sıçan ve Tavşan) Kullanım Sertifikası (1.Grup Kontenjanı Dolmuş Olup 2.Grup Ön Kayıtları Devam Etmektedir)
Deney Hayvanları (1.Grup: Kemirgenler (Fare, Sıçan ve Tavşan) Kullanım Sertifikası (1.Grup Kontenjanı Dolmuş Olup 2.Grup Ön Kayıtları Devam Etmektedir)

Eğitimin Adı: Eğitimin Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ARAŞTIRMACILAR (A KATEGORİSİ) İÇİN DENEY HAYVANLARI [1. GRUP: KEMİRGENLER (FARE VE SIÇAN) VE TAVŞAN] KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

Ders Programına ulaşmak için tıklayınız...

Tanımı: Araştırıcılara HADMEK’in 26/5/2014 tarihli ve 36 sayılı kararı doğrultusunda; HADYEK’ler tarafından düzenlenecek Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı’nın EK-1’de yer alan tablodaki derslerden ve eğitim hedeflerinden teşkiline karar verilmiştir. Bu doğrultuda araştırıcıların deney hayvanları ile çalışırken uymaları gereken mevzuat, etik kurallar, hayvanların anatomi, fizyoloji, histolojileri ve biyokimyasal özellikleri gibi teorik derslerin yanı sıra, hastalıkları, bakım besleme ve üremeleri ile ilgili bilgiler, temel ve özel çalışma modelleri ile deneylerde uygulanan yöntemler uygulamalı olarak verilecektir.

Amaçları: Bu programın amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde yer alacak kişilerin kullanılacak yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları uygulayabilecek ve etik ilkeler doğrultusunda çalışacak ehliyete sahip olmalarının sağlanmasıdır.

Katılımcı Profili: A Kategorisi - Araştırmacılar: Hayvanlar üzerinde prosedür uygulayanlar.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar: A kategorisi için eğitim almak isteyen kursiyerler en az lisans düzeyindeki eğitimlerini tamamlamış olmalıdır.

Eğitim Dönemi: 18-28 Nisan 2024

Eğitim Yeri: 

Teorik dersler: ONLİNE (ERSEM kaynaklı zoom üzerinden)

Pratik dersler: ERÜ Deneysel Araştırmalar, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAM)

Eğitim Sorumlusu: Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Eğitimle İlgili Yönetmeliğin Linki:

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140215-6.htm

Verilme Şekli: Teorik Online (Teorik derslerde kursiyerlerin kamera kullanımı zorunludur). Pratik yüz yüze (DEKAM)

Kurs Saati:Haftalık 40 saat Toplam 75 saat (40 saat Online teorik + 35 saat yüz yüze uygulama)

Değerlendirme Kriterleri: Kurs sonunda yapılacak sınav teorik ve uygulama sınavı olmak üzere iki safhadan oluşur. Her ders için %90 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için her bir sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Kursiyerler, sınavda başarısız olmaları halinde eğitim programına yeniden katılım sağlarlar. Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifika programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası" verilir.

Eğitim Ücreti: 4.000,00 TL.

İnternet üzerinden kursumuza gerekli evrakları(lisans diploması fotokopisi veya e-devlet çıktısı ile arkalı önlü kimlik fotokopisi) yükleyerek online kayıt olabilirsiniz.

Online kayıt olmak için tıklayınız...
Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Sık Sorulan SorularBaşlama Tarihi : 03 Kasım 2023 Cuma 08:00
Bitiş Tarihi : 12 Kasım 2023 Pazar 23:00