Arabuluculuk Temel Eğitimi Sertifika Programı (Kesin Kayıtlar Başlamıştır)
Arabuluculuk Temel Eğitimi Sertifika Programı (Kesin Kayıtlar Başlamıştır)

*Arabuluculuk Temel Eğitimleri kesin kayıtları devam etmekte olup açılacak gruplarımızda yer almak için lütfen ERSEM'E gelerek kayıt yaptırınız.

KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR

Kayıt esnasında yanınızda ;

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Hukuk Fakültesi Diploması veya e-devlet çıktısı

3-Kursa kayıt şartlarını taşıdığınız gösterir beyanname (ERSEM'den verilecektir.)

Kurs Ücreti 9000 TL'dir.

1.Grup Eğitim Başlangıç Tarihi: 09.03.2024 (Kontenjan Dolmuştur)

2.Grup Eğitim Başlangıç Tarihi: 16.03.2024 (Kontenjan Dolmuştur)

3.Grup Eğitim Başlangıç Tarihi: İlerleyen günlerde belli olacak olup grubun kontenjanı dolmuştur.

4.Grup Kesin Kayıtları Devam Etmektedir. Ders programı ilerleyen günlerde belli olacaktır.

İlerleyen günlerde duruma göre ilave gruplar da açılabilir.


 


Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi İnternet Sitesine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Amaç

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Arabuluculuk eğitimi” başlıklı 22 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Arabuluculuk Eğitimi

MADDE 32 –

(1) Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.

(2) Arabulucu olacak kişilere altmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere asgari toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.

(3) Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde, eğitim modulü esas alınır.

(4) Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

(5) Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul veesasları belirlemeye yetkilidir.

(6) Arabuluculara,arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır.

(7) Yenileme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilir.

Kimler İçin
Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programına mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olanlar katılabilirler.

Eğitimde Neler Var
Arabulucu olacak kişilere asgari 68 saati teorik ve 16 saati uygulamalı olmak üzere toplam 84 saat arabuluculuk eğitimi verilir.

1) Teorik eğitimin altı saati (a) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisinin, otuz saati ise (b) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan teknik bilginin ve becerinin verilmesinden oluşur.

a) Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi; arabuluculuğa elverişli alanlar, yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması hâlinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması hâlinde bu anlaşmanın düzenlenmesi ve hukuki niteliği gibi hususları kapsar.

b) Teknik bilgi eğitimi; iletişim becerileri ve beden dili, müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik, davranış bozuklukları, öfke kontrolü ve sosyal psikoloji ile sorun çözme becerileri, uyuşmazlık analizi ve uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler, arabuluculuk süreci ve arabuluculukta uyulması gereken etik kurallar gibi arabuluculuğa yönelik eğitimleri içerir.

2) Uygulama eğitimi; adayların bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir. Bu kapsamda; eğitim alanlardan örnek bir uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları ve arabuluculuk yöntemini kullanarak uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaları, akabinde eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenir. Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar.

Belgeler

Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verir. ERSEM müdürlüğü, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenler ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir ve katılım belgesi/sertifika düzenlenmez.

Devam Zorunluluğu

Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.


HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Sık sorulan Sorular


Başlama Tarihi : 16 Şubat 2024 Cuma 00:00
Bitiş Tarihi : 31 Mart 2024 Pazar 00:00