Bir Dünya Özel Sevgi, Bir Dünya Mutfak Projesi’nin 2. Etkinliği

Bir Dünya Özel Sevgi, Bir Dünya Mutfak Projesi’nin 2. Etkinliği Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu ve Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi iş birliğinde “Bir Dünya Özel Sevgi, Bir Dünya Mutfak” adlı “özel gereksinimli öğrencilerin farkındalığını artırma, Türkçe hazırlık öğrencilerinin Türkçe konuşma düzeylerini geliştirme, yabancı ülkelerin yemek kültürlerini hem özel gereksinimli öğrencilere hem de TÖMER’deki diğer ülkelerden gelen öğrencilere tanıtma, Türk kültürünü Türkçe hazırlık öğrencilerine aktarma” amacıyla bir proje gerçekleştirilmektedir.

Proje, ERÜ TÖMER’deki Türkçe hazırlık sınıfındaki uluslararası öğrenciler ve özel gereksinimli (zihinsel engelli) öğrenciler arasında her ay gerçekleştirilmektedir. Proje etkinliklerinde TÖMER öğrencileri, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulundaki yer alan “el sanatları, müzik, güzellik ve saç bakımı, konaklama ve seyahat işletmeciliği, yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve dekorasyon” atölyelerinde uygulamalı olarak özel gereksinimli öğrencilerle birlikte derslere katılmaktadırlar. Aynı anda her ay bir/birkaç ülkenin öğrencileri ülkelerine ait yemekleri, yiyecek içecek atölyesinde özel gereksinimli öğrencilerle birlikte hazırlamaktadırlar. Atölye çalışmalarının sonunda bütün katılımcılar, hep birlikte o ay belirlenen ülkenin yemeklerini yemektedirler.

Projenin ikinci etkinliği Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırım, Tataristan, Türkiye, Azerbaycan, Kerkük ve Ahıska Türklerinden oluşan Türkçe hazırlık öğrencileri ve özel eğitim öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Projenin ikinci etkinliğine Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Müdürü Prof. Dr. Murat SARAÇOĞLU ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İzzettin YILMAZER, ERÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Turgut KOÇOĞLU, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Emre GÖKDUMAN ile TÖMER hocalarından Hanife GEÇİM ve Rifat ERAVŞAR, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden Eyüp YAŞAR ve Oğuz BAYRAM, Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi yetkililerinden Yahya ORHAN, Kayseri Kocasinan Öğretmenevi Müdürü Naime BİLEN ve Müdür Yardımcısı Funda MACİT, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğünden bazı şube müdürleri, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Eğitim Koordinatörü Şenol BÜLBÜL ve Suna ÇELİK, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Osman MORSÜNBÜL ve müdür yardımcıları Hakkı YATAKÇI, Ersin BİROL ile okul hocalarından Hüseyin BOZLAK, Cezmi EŞELİOĞLU gibi birçok okul hocası katılarak TÖMER ve özel eğitim öğrencilerinin yanlarında yer almışlardır.