Bir Dünya Özel Sevgi, Bir Dünya Mutfak Projesi’nin 1. Etkinliği

Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu ve Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi iş birliğinde “Bir Dünya Özel Sevgi, Bir Dünya Mutfak” adlı “özel gereksinimli öğrencilerin farkındalığını artırma, Türkçe hazırlık öğrencilerinin Türkçe konuşma düzeylerini geliştirme, yabancı ülkelerin yemek kültürlerini hem özel gereksinimli öğrencilere hem de TÖMER’deki diğer ülkelerden gelen öğrencilere tanıtma, Türk kültürünü Türkçe hazırlık öğrencilerine aktarma” amacıyla hazırlanan projenin ilk etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Proje, TÖMER’deki Türkçe hazırlık sınıfındaki uluslararası öğrenciler ve özel gereksinimli (zihinsel engelli) öğrenciler arasında her ay gerçekleştirilmiştir. Proje etkinliklerinde TÖMER öğrencileri, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulundaki yer alan “el sanatları, müzik, güzellik ve saç bakımı, konaklama ve seyahat işletmeciliği, yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve dekorasyon” atölyelerinde uygulamalı olarak özel gereksinimli öğrencilerle birlikte derslere katılmışlardır. Aynı anda Pakistanlı öğrenciler ülkelerine ait yemekleri, yiyecek içecek atölyesinde özel gereksinimli öğrencilerle birlikte hazırlamışlardır. Atölye çalışmalarının sonunda bütün katılımcılar, hep birlikte Pakistan yemeklerini yemişlerdir.

Emekleri geçen bütün öğrencilerimize, idarecilerimize ve hocalarımıza teşekkür ederiz...