İngilizce Muafiyet Sınavı Kursu 8 Ağustosta Başladı

İngilizce Muafiyet Sınavı Kursu 8 Ağustosta ERSEM Binasında Başladı.