İstatistik Uygulamaları Sertifika Programı

Tanımı: İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar, SPSS paket programını tanıma ve kullanma, SPSS programında veri oluşturma, verileri düzenleme (yeni değişken yaratma, değişkenleri tekrar kodlama, v.s.), grafikler oluşturma ve yorumlama, normal dağılım, GPower analizi, frekans dağılımı ve betimsel istatistik, korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri, t-test prosedürü, ölçek geliştirme süreci (geçerlik (faktör analizi) ve güvenirlik analizi), ANOVA, ANCOVA, MANOVA ve MANCOVA, çoklu ve logistik regresyon, Non-parametrik testler

Amaçlar:

Ders sonunda öğrenciler;

1. SPSS paket programı hakkında bilgi sahibi olurlar

2. Bu programda bir verinin nasıl girileceğini uygulamalı olarak yaparlar

3. Bir veride değişken oluşturma, değişkenlere ad verme, yeniden kodlama, yeniden değişken oluşturma, verileri bölme gibi işlemleri yaparlar

4. Bir veride normal dağılımın nasıl sağlanacağını öğrenirler ve SPSS üzerinden uygulamalı yaparlar. GPower analizini uygularlar.

5. Parametrik testler hakkında bilgi sahibi olurlar (t-test, ANOVA, MANOVA v.s.)

6. Kullandıkları ölçme araçlarında hangi istatiksel analizi kullanacaklarına karar verirler

7. Bir ölçme aracında yapı geçerliği (faktör analizi) çalışmasının nasıl yapılacağını öğrenip SPSS de uygulamasını yaparlar

8. Güvenirlik katsayısının nasıl hesaplanacağını öğrenirler ve SPSS üzerinden bir veri setinde uygularlar.

9. Çoklu ve logistik regresyonun hangi amaçla yapıldığını öğrenirler ve SPSS üzerinde uygulamasını yaparlar

10. Non-parametrik testler hakkında bilgi sahibi olurlar ve SPPS te bir veri seti üzerinde uygularlar

Kursun Verilme Şekli: Çevrim İçi Zoom Platformu

Eğitim Sorumlusu: Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar: Akademik çalışmalarında istatistik analiz tekniklerini kullanmak ve kullanma düşüncesinde olmak

Eğitim Süresi: 48 Saat

Değerlendirme Kriterleri: Katılımcılara program esnasında ve sonrasında açık uçlu sorulardan oluşan uygulamalı bir sınav uygulanacaktır. Bu sınavda istatistik bilgisi ve uygulama becerisi sorgulanacaktır

Ders Programı için tıklayınız...


Başlama Tarihi : 22 Temmuz 2022 Cuma 15:58
Bitiş Tarihi : 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:00