Deney Hayvanları (1.Grup: Kemirgenler (Fare, Sıçan ve Tavşan) Kullanım Sertifikası Eğitim Programı

Amaçları: 
Bu programın amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde yer alacak kişilerin kullanılacak yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları uygulayabilecek ve etik ilkeler doğrultusunda çalışacak ehliyete sahip olmalarının sağlanmasıdır.

Katılımcı Profili:
A Kategorisi - Araştırmacılar:Hayvanlar üzerinde prosedür uygulayanlar

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar: 
A kategorisi için eğitim almak isteyen kursiyerler  en az lisans düzeyindeki eğitimlerini tamamlamış olmalıdır.

Değerlendirme Kriterleri:
Kurs sonunda yapılacak sınav teorik ve uygulama sınavı olmak üzere iki safhadan oluşur. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için her bir sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Kursiyerler, sınavda başarısız olmaları halinde eğitim programına yeniden katılım sağlarlar. Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifika programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere " Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası" verilir.


Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.


Başlama Tarihi : 02 Eylül 2022 Cuma 09:21
Bitiş Tarihi : 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:00