Alıştırma (Exposure) Terapisi 1.Modül (Teorik) Eğitimi

Kuramsal Eğitimin İçeriği:

•Davranış kuramlarının önemi: Kanıta dayalı araştırmalar

•Alıştırma terapisine genel bakış

•Alıştırma terapisi ve koşullanma

•Alıştırma terapisinin etkili olduğu/olamadığı psikolojik rahatsızlıklar

•Alıştırma terapisinin çeşitleri

•Alıştırma terapisi ve diğer terapilerin etkililiğinin incelenmesi (Randomize kontrollü ve meta-analiz çalışmaları)

•Davranış analizi nasıl yapılır?

•Alıştırma terapisinin yüz yüze uygulanması

•Alıştırma terapisinin sanal ortamda uygulanması

•Fobilerde alıştırma terapisi

•Panik bozuklukta alıştırma terapisi

•Ayrılık anksiyetesinde alıştırma terapisi

•Sosyal fobide alıştırma terapisi

•Obsesif ve kompülsif bozuklukta alıştırma terapisi

•Akut stres ve travma sonrası stres bozukluğunda alıştırma terapisi

•Yaygın anksiyete bozukluğunda alıştırma terapisi

•Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar

•Uygulama esnasında karşılaşılabilecek kriz durumları ve bu durumlarla baş etme yöntemleri

•Terapiyi erken bırakma (drop out) ile baş etme

•Uygulama örnekleri

Rol oynama ve vaka sunumu ile Süpervizyon İçeriği:

Kimler katılabilir:

Psikiyatri, psikiyatri hemşiresi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet son sınıf öğrencisi ya da mezunu olmak.

Kurs Süresi: 30 Saat

Kurs Ücreti: 2.000 TL

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.


Sık Sorulan Sorular


Başlama Tarihi : 07 Şubat 2022 Pazartesi 13:30
Bitiş Tarihi : 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:00