img
ERSEM LOGO

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM)

ERSEM

ERSEM, 2001 yılında kurulmuş ve ERSEM yönetmeliği 1 Haziran 2001 Tarihli ve 24419 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Misyonumuz;

Bireylerin, kurumların ve kuruluşların ihtiyaç duyacakları sosyal ve mesleki konularda etkinlik, verimlilik ve kârlılık ilkeleri çerçevesinde akademik seviyede bilgilenmelerini sağlamak ve toplumumun bilgi ihtiyacını karşılamaktır.

Vizyonumuz;

Sürekli eğitim ilkesi ile her yaştaki ve seviyedeki bireyi veya kuruma ihtiyaç duyduğu veya duyacağı konuda akademik seviyede eğitmede; çeşitli projeleri hayata geçirerek istihdama hazır insan gücü yetiştirmede ve yeni ortaya çıkan iş alanlarına uygun kalifiye işgücü hazırlamada; Kayseri’de lider ve Türkiye’de öncü Sürekli Eğitim merkezlerinden biri olmaktır.

ERSEM’in amacı;

Erciyes Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda eğitim programları düzenlemek suretiyle Üniversitenin kamu ve özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Faliyet Alanları;

ERSEM amaçları doğrultusunda kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda, danışmanlık hizmeti verir, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Bu kapsamda düzenlenen eğitim programları ile;

 • Sürekli öğrenme ve sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirmek,
 • Bireylerin katılımcı, üretken, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,
 • Çalışma hayatının kalitesini yükseltmek; kişisel duyarlılık ve özgüven duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Kurumların gelişme dinamiklerinin keşfedilmesini sağlamak,
 • Farklı uzmanlık alanlarında eğitim programları hazırlamak ve sunmak,
 • Katılımcıların yaşamlarına aktarabilecekleri bilgi, beceri ve tutum kazandırmak,

hedeflenmektedir.

ERSEM Yönetim Kurulu

 • Prof.Dr. İbrahim DEVELİ............................(Merkez Müdürü)
 • Prof.Dr. Barış ERGEN....................................(Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN........(Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şükran AKGÜN............(Üye)
 • Öğr. Gör. Dursun ÇOLAK........................(Üye)

Kalite Güvence Sistemi Komisyonu

 • Doç. Dr. İbrahim DOĞAN (Başkan)
 • Temel ÇEBER (Üye)
 • Derya ÖZTAŞ(Üye)

ERSEM Yönetmeliği

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Yönetmeliği

ERSEM Eğitim Yönergesi

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Yönergesi