Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğiticilerin Eğitimi

Ders Başlığı

Ders Süresi

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

2 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi

2 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme 

4 Ders Saati

Ders Planı Geliştirme

2 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisi

3 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözümler

2 Ders Saati

Yabancı Dil Sınıflarında Yönetim

2 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

2 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme ve Konuşma Becerisi

2 Ders Saati

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Drama

5 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı

2 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kaynak Tanıtımı

2 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler

2 Ders Saati

İkinci Dil Olarak Türkçe Ediniminde Öğretmenin Sahip Olması Gereken Özellikler

4 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi

4 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi Öğretimi

2 Ders Saati

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı

2 Ders Saati

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

2 Ders Saati

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sınıf içi Etkinlikler

2 Ders Saati

Uygulama

30 Ders Saati

Teorik + Pratik Ders Toplam Saat

80 Saat

 

Katılım Koşulları

  • Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Yabancı Diller Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencisi Olmak
  • Türkçe Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak
  • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 80
Eğitim Ücreti : 900,00 TL