YKS-YDT Hazırlık Kursu

Kursun Amacı :

Lise öğrencilerine dönük son sınıf veya alt sınıflarda okuyan ve üniversitelerde İngiliz Dilbilimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Turist Rehberliği alanlarında öğrenim görmeyi hedefleyen ve YKS-YDT sınavında başarılı olmayı isteyen adayların bu amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak bir program sunmaktır.

Kursun içeriği aşağıdaki gibidir.

· İngiliz Dili Dil mantığının bilinçli bir şekilde öğretilmesi,

· Buna paralel olarak öğrencilerin sınav içeriğinde ihtiyaç duyacakları okuma anlama, gramer, cloze test formatı, anlam bütünlüğü, diyalog, paragraf tamamlama ve Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe çeviri teknikleri ve adayların girecekleri sınavlarda test çözüm teknikleri ile daha hızlı ve daha doğru cevaplama becerilerinin kazandırılması,

· Öğrenilen dil becerilerinin test mantığı ile pekiştirilmesi, öğrencilerin girecekleri sınavlarda muhakeme gücünü artırmak için bilgi birikiminin şekillendirilmesi,

· Öğrencilerin girecekleri sınavlara eş değer soru çeşitlilikleri ile mümkün olduğu kadar özgün kaynaklarla bu birikimlerini uygulama imkânı temin edilmesi,

· Öğrencilerin girecekleri sınavların daha önceki ilgili kurum tarafından yayınlanmış olan soru örneklerinin çözülmesi,

· Öğrencilerin bu süre içerisinde alacakları eğitim ile sadece sınava endeksli bir program değil, aynı zamanda öğrencilerin fakültelerinde de kendileri için faydalı olacak bilgi ve becerilerin kazandırılması,

· Bunları yaparken de öğrencilerin motivasyonlarının mümkün olduğu kadar yüksek tutulmaya gayret gösterilmesi,

Bu kursun sonunda, kursiyerlerimizin girecekleri YKS-YDT sınavındaki bütün soru türlerine rahat, bilinçli, mantıklı bir şekilde yaklaşımlarını temin etmiş olmaları hedeflenmektedir.

Kimin İçin :

Bu program, halen Türkiye genelinde herhangi bir ortaöğretim okulunda lise son sınıf (veya ileriki yıllara hazırlık amaçlı alt sınıf öğrencileri) içindir.

Programda Ne var:

YKS-YDT sınavlarına yönelik :

“Dil Bilgisi” içeriği,

“Okuma & anlama” becerilerinin geliştirilmesi,

“Sınav içeriğini oluşturan test bölümlerinin” incelenmesi, ve test mantığının verilmesi,

“kelime ve phrasal Verb” içeriği,

“Quizler ve çözümleri”

Adayların girecekleri sınavlarla ilgili detaylı, kapsamlı ve mantıklı bir bilgi dağarcığının aktarılması,

Ve son olarak da öğrenci memnuniyeti,

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitmen : Öğr.Gör. Faruk BALKAYA
Eğitim Süresi : 300 Saat
Eğitim Ücreti : 2500,00 TL