YDS-YÖKDİL TEST ÇÖZÜM TEKNİKLERİ (ARALIK 2019 YDS HEDEFLİ)

Kursun Amacı    :

YDS / YÖKDİL sınavına girecek adayların test çözüm teknikleriyle test çözme becerilerini en etkin hale getirerek hem zamanı yönetimini hem de doğru seçeneğe daha kolay ulaşımını sağlamak.

Kursun içeriği aşağıdaki gibidir.

 • İngiliz Dili Dil mantığının bilinçli bir şekilde kısa bir süre içerisinde taranması ve ilgili konulara test tüyolarının hatırlatılması,
 • Buna paralel olarak öğrencilerin ihtiyaç duyacakları okuma anlama, gramer, yazma, cloze test formatı, anlam bütünlüğü, diyalog, paragraf tamamlama ve (tercihler doğrultusunda, çeviri ve konuşma) alanlarında kursiyerleri mümkün olduğunca yeterli hale getirilmesi ve ilgili konulara test tüyolarının hatırlatılması
 • Öğrencilerin girecekleri sınavlara eş değer soru çeşitlilikleri ile mümkün olduğu kadar özgün kaynaklarla bu birikimlerini uygulama imkânı temin edilmesi,
 • Adaylara kendi kendilerine uygulayabilecekleri makul ve mantıklı çözüm tekniklerinin kazandırılması,
 • Bunları yaparken de öğrencilerin motivasyonlarının mümkün olduğu kadar yüksek tutulmaya gayret gösterilmesi,

Bu kursun sonunda, kursiyerlerimizin Türkiye’de yapılar YDS ve YÖKDİL sınavlarında karşılaşacakları bütün soru türlerine rahat yaklaşımlarını temin etmiş olmaları hedeflenmektedir.

Kimin İçin          :

* Geçerli bir Dil Seviye belgesi isteyen (ister kurum içi olsun, isterse standart sınavlar olsun) bütün meslek grubundaki adaylar için,

* Halen Türkiye genelinde herhangi bir üniversitede okuyan veya mezun olan adaylar,

* Daha önce kendi imkânları ile veya herhangi bir kurs/ders almış olan adaylar,

* Hazırlık sınıfı İngilizce eğitimi almış olan adaylar,

* YDS/YÖKDİL sınavını geçmek mecburiyeti olan ve gerekli İngilizce birikimi olmasına rağmen, test çözümü konusunda yeterli olmadığını düşünen adaylar için uygundur.

 

Not: Daha önce İngilizce birikimi olmayan adaylar için bu gurup uygun değildir.

Programda Ne var:

 • YDS/YÖKDİL için Dil Bilgisi içeriği (hızlı bir şekilde tarama)
 • Okuma anlama (basit seviyeden başlayan ve yükselen orijinal İngilizce metinler),
 • Konuların paralelinde hazırlanmış quizler ve çözümleri,
 • Sınavlarda uygulanan farklı soru formatlarının makul ve anlaşılabilir şekilde tetkiki ve yaklaşım mantığının kazandırılması, test tüyolarının kalıcı bir şekilde adaylara aktarılması,
 • Daha önce sorulmuş olan standart Test örneklerinin çözümleri,
 • Ve son olarak da öğrenci memnuniyeti,

 


01 Aralık 2019 YDS sınavı için takvim Toplam = 100 ders saati 

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitmen : Öğr.Gör. Faruk BALKAYA
Eğitim Süresi : 100 Saat
Eğitim Ücreti : 850