Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM)

UZLAŞTIRMACI YENİLEME  EĞİTİMİ

ÖN KAYIT İLANI

 

05.08.2017 tarihli Ceza Muhakemesi’nde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 50. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince; Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam 8 ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa Yenileme Eğitimi verilir. Uzlaştırmacılar iki yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar.

Yenileme Eğitiminin amacı; uzlaştırmacıların, mevzuat gereğince belirli aralıklarda uzlaştırmacı eğitiminde ve uzlaştırmacılık mesleğini yaparken edindikleri bilgi ve becerilerini geliştirmek ve korumaktır.

2017 yılında “Uzlaştırmacı Eğitimi” alan ve halen sicile kayıtlı olan Uzlaştırmacılar için Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) tarafından 2020 yılı içerisinde UZLAŞTIRMACI YENİLEME EĞİTİMİ verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Bakanlıktan, uzlaştırmacı yenileme eğitimi süreci hakkında bilgi beklenmektedir.

UZLAŞTIRMACI YENİLEME EĞİTİMİ için ERSEM tarafından ÖN KAYIT alınmaya başlanmıştır. Bakanlıktan onay geldikten sonra ÖN KAYIT yaptıran kursiyer adaylarıyla ERSEM müdürlüğü tarafından irtibata geçilerek bilgilendirme yapılacaktır.

 

EĞİTİM KONULARI:

1. Uzlaştırmaya ilişkin düzenlemelerin ve mevzuat değişikliklerinin gözden geçirilmesi.

2. Uzlaştırma sürecinin gözden geçirilmesi.

3. Uzlaştırmacılık becerileri içinde en çok zorlanılanların gözden geçirilmesi.

4. Uzlaştırmacılık becerilerinin canlandırmalar yoluyla geliştirilmesi.

EĞİTİM İÇERİĞİNDE YER ALACAK OLAN ETKİNLİKLER:

1. Etkinlik:  Yasal çerçevenin özetlenmesi, uzlaştırma sürecinin her bir aşamasına ilişkin ana konuların tartışılması.

2. Etkinlik : Gerçek yaşam deneyimleri ve çözülmüş uyuşmazlıklar ışığında uzlaştırma uygulamalarına ilişkin bazı örneklerin analizi.

3. Etkinlik:  Başarı öyküleri ve en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve tartışılması.

4. Etkinlik:  Örnek olaylardan ya da katılımcıların ifadelerinden uzlaştırmacıların uzlaştırma sürecinde yaygın olarak karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi.

5. Etkinlik: Eğitmen eşliğinde rol canlandırma uygulamaları.

 

Ön kayıt süreci tamamen ücretsiz olup bu süreç, Bakanlık'tan onay geldikten sonra adaylarla iletişim kurmak amacıyla düzenlenmiştir. Yapılan ön kayıtların, kursiyer adayları açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır....

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : --
Eğitim Ücreti : --