Uygulamalı İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

Bu eğitim, bilimsel araştırmalar ile elde edilen verilerin istatistiksel analizi ile ilgili en güncel bilgileri ve analiz yaklaşımlarını kapsamaktadır. Esas olarak istatistiksel yazılımları kullanarak verilerin girişi veya aktarımı, analize hazır hale getirilmesi, araştırma ile ilgili hipotezlerin kurulması, normallik testleri ile uygun istatistiksel yöntemlerin seçimi ve bu yöntemlerin uygulanması, elde edilen bulguların yorumlanması ve uygun tablo/grafikler ile bulguların raporlanmasını kapsamaktadır. Bu yöntemlerin hangi durumda nasıl kullanılacağı ve çalışma prensipleri ile ilgili özet teorik bilgiler verilecek ve istatistik yazılımları ile gerçek veriler kullanılarak uygulaması yapılacaktır. Bunun dışında regresyon analizleri ile istatistiksel modelleme, ROC analizleri gibi özel konular işlenecek ve eğitim ile ilgili genel tekrar yapılacaktır.

 

Eğitim temel istatistik analizleri ile ilgili uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Özellikle probleme uygun istatistiksel yöntemin seçimi, uygulanması, yorumlanması ve raporlanması konusunda uygulamalı dersler içerecektir. Eğitim aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

 • Temel istatistiksel kavramlar
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • Hipotez testlerine giriş
 • Normallik testleri
 • Tek örneklem testleri
 • Bağımlı ve bağımsız iki örneklem testleri
 • Bağımlı ve bağımsız ikiden fazla örneklem testleri
 • Korelasyon analizleri
 • Doğrusal regresyon analizleri
 • Lojistik regresyon analizleri
 • ROC analizleri

Verilme Şekli;

Eğitim Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 17:00-21:00 arası Uzaktan eğitim şeklinde 2 hafta olacaktır.

Eğitmenler:

Prof.Dr. Ahmet Öztürk,

Doç.Dr. Gökmen Zararsız,

Dr.Öğr.Üyesi Gözde Ertürk Zararsız,

Dr.Öğr.Üyesi Dinçer Göksülük

Kurs Başlangıç: 15 Mart 2021

 

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 32 SAAT
Eğitim Ücreti : 1250