TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI (TYS)

Türkçe yeterlilik sınavı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nda belirtilen A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerindeki dil becerilerini ölçmek amacıyla uygulanır. Türkçe yeterlilik sınavı dört temel dil becerisini (okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma) ölçmeye yöneliktir.

Sınav süresi yüz elli (150) dakikadır. (Okuma-anlama, yazma ve dinleme.) Bu becerilerin ardından bire bir (yüz yüze) “konuşma” sınavı yapılır.

Türkçe yeterlilik sınavına katılan adaylar "okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma" becerilerinden ayrı ayrı ve yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınav sonucunda aldıkları dört becerinin ortalamasına göre, aşağıdaki tabloda belirlenen puan aralıklarındaki dil seviyesine uygun belge (sertifika) bir hafta içerisinde ERÜ TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir. Sertifikayı sınava giren öğrencinin şahsen alması gerekmektedir.

Türkçe Yeterlilik Sınavı Puan Tablosu

Seviyeler

Temel Seviye

Orta Seviye

İleri Seviye

A1

A2

B1

B2

C1

Dört Becerinin Ortalaması

En Az

0

31

60

70

85

En Çok

30

59

69

84

100

 

  

Kayıt İçin Sınav Ücretinin Ödenmesi ve Kayıt Yapılması:

 1. Sınava katılmak isteyen adaylar ERSEM’e gelerek giriş kattaki vezne birimine (Adayın pasaportunun/ikamet izin kartının aslı ve fotokopisi gereklidir.) veya ERSEM'e gelmeden aşağıda verilen banka IBAN ve hesap bilgilerine (EFT, havale vb. ile) üç yüz elli Türk lirası (350,00 TL) yatırmalıdırlar.
 2. İnternet üzerinden para yatırılırken açıklama bölümüne "AD, SOYAD, ÜLKE ADI, CEP TELEFONU (Türkiye hattı), PASAPORT NUMARASI/YU KİMLİK" yazılmalıdır.
 3. İnternet üzerinden para yatırdıktan sonra “banka dekontu" ve “pasaport/ikamet izin kartı” eruersemturkce@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmelidir.

Hesap Adı: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Banka: T. C. Ziraat Bankası Talas Şubesi

Şube Kodu: 1439

Hesap Numarası: 49306703

IBAN: TR58 0001 0014 3949 3067 0350 01

SWIFT Kodu: TCTRZB2A

 1. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra "PASAPORT/İKAMET İZİN KARTI FOTOKOPİSİ VE DEKONT" ile ERÜ TÖMER Sekreterliğinden "sınav tarihinizi öğrenip" kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir.

 

Sınav Öncesi Yapılması Gerekenler:

 1. Haftada bir (1) hafta içi günlerinde sınav yapılmaktadır, fakat aday yoğunluğuna göre sınavlar haftada iki (2) veya üç (3) hafta içi günlerinde yapılabilmektedir. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar elli (50) kişilik kapasitesi olan sınıfta beş (5) kişilik kontenjanla sınırlı olacaktır. Bu nedenle ücretini yatıran adaylar, ERSEM’e geldiklerinde ikinci kattaki ERÜ TÖMER Sekreterliğinden sınav tarihini öğrenmelidir veya internet üzerinden ödeme yapan öğrenciler 03524375535 numaralı telefondan ERÜ TÖMER Sekreterliğine bağlanarak sınav tarihini öğrenmelidir.
 2. Öğrenciler merkezimizin giriş kapısında ateş ölçümüne tabi tutulacak ve her öğrenciye girişte el dezenfektanı sıkılıp maskesi yenilenecektir.
 3. Sınav saat 09.00’da, ERSEM giriş kattaki Derslik-1 salonunda yapılacaktır. Öğrencilerin en geç 08.40’ta ERSEM’de bulunmaları gerekmektedir.

 

Adayların Sınav Esnasında Yanında Bulundurması Gerekenler:

 1. Pasaportun/İkamet izin kartının aslı
 2. Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
 3. Siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş (Sınav esnasında kalem, silgi vb. eşyaların paylaşımına izin verilmez.)
 4. Maske (yedek)
 5. Öğrenciler kendi dezenfektan, kolonya, siperlik vb. koruyucu malzemelerini getirebilirler.

 

Adayların Dikkatine:

 1. Adaylar, Erciyes Üniversitesinin bütün kurallarına uymakla yükümlüdürler.
 2. Adaylar kayıt yaptırdıkları sınavın tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
 3. Sınav düzenini bozacak, sınavı aksatacak davranışta bulunulması ve sınav ücretinin ödenmemesi durumunda adayın sınav ile ilişiği kesilir ve yeterlilik belgesi verilmez.
 4. Sınav başladıktan sonra herhangi bir sebeple sınava gelmeyen adaya, yatırmış olduğu ücretin iadesi yapılmaz. Ancak mücbir sebeple sınava giremeyecek olan aday sınav gününden en az bir gün önce ERÜ TÖMER Sekreterliğine mazeretini bildirirse ve belgelendirirse ileri bir tarihte sınava alınır.
 5. Saat 09.15'ten sonra gelen adaylar kesinlikle sınav salonuna alınmazlar.
 6. Mücbir sebeple ERÜ TÖMER tarafından sınav yapılmazsa sınav ücreti iade edilir.

 

Türkçe Yeterlilik Belgesinin (Sertifikasının) Teslim Edilmesi:

* Türkçe yeterlilik sınavının sonuçları adayların cep telefonlarına veya e-postalarına gönderilir.

* Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilere başarılı oldukları dil seviyesine uygun Türkçe yeterlilik belgesi bir hafta içerisinde ERÜ TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir.

* Sertifikayı sınava giren öğrencinin şahsen alması gerekmektedir.

* Türkçe yeterlilik sınavında A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeylerinde başarılı olan öğrencilerin Türkçe yeterlilik belgesi en geç bir (1) hafta içerisinde hazırlanır. Bunun için herhangi bir başvuru yapılması gerekmez. Sertifikalar ERÜ TÖMER Sekreterliğinden teslim alınabilir.

* ERÜ TÖMER Türkçe yeterlilik belgesi YÖK ve Erciyes Üniversitesi bağlantılı üniversiteler tarafından tanınmaktadır.

 

 

 

 

 

Telefon: +90 352 437 55 35

E-posta: eruersemturkce@gmail.com

Adres: Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi Nu: 74

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) PK: 38280 Talas/Kayseri/Türkiye

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi :
Eğitim Ücreti :