Sql Server 2016

Veritabanına Giriş  

 • Data ve Database Nedir?
 • Database Files
 • RDBMS Nedir?
 • Database Tipleri
 • Database Servers
 • MsSQL Server Tanıtımı, Versiyonları ve Tarihçesi 

Normalizasyon  

 • Data Anormallikleri ve Data Normalizasyonu
 • SQL Server Management Studio Tanıtımı
 • SQL Server Veri Tipleri SQL Server Üzerinde Tablo Tasarımı
 • Constraits 

Transact SQL  

 • Transact SQL Nedir?
 • T-SQL Sorgulama Örnekleri
 • T-SQL Sıralama ve Filtreleme Sorguları
 • Aggregate Functions
 • T-SQL Sorgularında Case-When, Group By ve Having Kullanımı
 • Distinct, Order By, Top Söz Dizimleri
 • SubQuery Kullanımı
 • T-SQL Join
 • SQL Windowing, Rank, Partion By, Over, Row Between Söz Dizimleri
 • SQL Pivot Sorguları 

SQL Indexleme  

 • Clustered ve Non-Clustered Index
 • ColumnStore Index ​

View   

 • View Oluşturma ve View Kullanımı 

Kullanıcı Tanımlı (UDF) Fonksiyonlar   

 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Oluşturma
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Kullanma 

Stored Procedure  

 • Stored Procedure Kullanımı
 • Stored Procedure Çağırma 

Transaction ve Trigger  

 • Trigger Kullanımı
 • Transaction Kullanımı

SQL Server 2016 Yenilikleri  

 • Dynamic Data Masking
 • Native JSON
 • Row Level Security
 • Temporal Tables
 • Query Store
 • Always Encrypted
 • Inclued Live Query Statics

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 40 Saat
Eğitim Ücreti : 800,00 TL