Sağlık Hizmetleri Destek Personeli Yetiştirme Sertifika Programı

Program İçeriği :

 1.  Kursun tanıtımı ve amaçları
 2.  Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması, Hastanelerin Özellikleri Fonksiyonları
 3. Hasta - Hasta yakını, Sağlık Personeli İletişimi 
 4. İlk Yardım Bilgisi 
 5.  Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler 
 6. Hasta Hakları ve Meslek Etiği
 7.  Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile ilgili temel tanımlar ve kurallar 
 8.  El Hijyeni 
 9.  Hastalıklar bilgisi 
 10.  Tıbbi Atıklar 
 11.  Personel Sağlığı ve Korunma 
 12.  Hastanelerde Enfeksiyon Kontrolü 
 13.  Güzel Konuşma Sanatı ve Beden Dili 
 14. Stresle Baş Etme ve Çatışma Yöntemi 

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

 

 

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 100 Saat
Eğitim Ücreti : 500 TL