Rusça Kursu

Kursun Amacı   :

Yabancı dil olarak Rusça öğrenimini A1-A2 seviyelerine çıkarmak ve üniversitelerin zorunlu hazırlık sınıflarından muaf olmak için yapılan Yeterlik sınavında başarıyı amaçlayan hazırlık atlama kursu.

Kursun içeriği aşağıdaki gibidir.

  • Mevcut Rusça dil mantığının pekiştirilmesi ve geliştirilmesi,
  • Buna paralel olarak öğrencilerin ihtiyaç duyacakları okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini üst seviye çıkarmak
  • Dinleme becerisini geliştirmeleri için kendi kendilerine yetecek ve kurs dışında takip edebilecekleri kaynaklar temin edilmesi,
  • Öğrenilen dil becerilerinin yazma ve çoktan seçmeli sorularla pekiştirilmesi, öğrencilerin girecekleri sınavlarda muhakeme gücünü artırmak için bilgi birikiminin şekillendirilmesi,
  • Öğrencilerin girecekleri sınavlara eş değer soru çeşitlilikleri ile mümkün olduğu kadar özgün kaynaklarla bu birikimlerini uygulama imkânı temin edilmesi,
  • Bunları yaparken de öğrencilerin motivasyonlarının mümkün olduğu kadar yüksek tutulmaya gayret gösterilmesi,

Bu kursun sonunda,kursiyerlerimizin Türkiye’deki Rusça dil kurslarının A1 ve A2 seviyelerine ulaşılması ve üniversitelerin zorunlu hazırlık sınıflarının muaf olmak için alt yapının hazırlanması ön görülmektedir.

Kimin İçin           :

Temel düzeyde Rusça bilgisine sahip, Rusçasını geliştirmek, ticaret ve turizm sektörlerinde çalışmakta olan, halen Türkiye genelinde herhangi bir üniversitenin hazırlık sınıfına devam etmekte olan veya etmiş ve başarısız olmuş adaylar için veya üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına devam etme mecburiyeti olan ama hazırlık sınıfını dönem ortasında yapılan sınavlarda muaf olarak okumak istemeyen bütün adaylar.

Programda Ne var:

Rusça temel becerilerini orta düzeye çıkarmak

Muafiyet sınavlarına yönelik Dil Bilgisi içeriği

Okuma-anlama (orta-basit ve orta seviye metinlerin incelenmesi)

Konuların paralelinde hazırlanmış ara sınav ve çözümleri,

Yazılı ve sözlü sınavlar için adayın kendisini Türkçeden Rusçaya veya Rusçadan Türkçeye yazılı ve sözlü ifade edebilmesi,

Sınavlarda uygulanan farklı soru formatlarının makul ve anlaşılabilir şekilde tetkiki ve yaklaşım mantığının kazandırılması,

Ve son olarak da öğrenci memnuniyeti,

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 80 Saat
Eğitim Ücreti : 1000 TL