Ruminant Tırnak Bakım ve Hastalıkları Kursu

Amaçları

Veteriner kliniği yapacak ve ya buralarda çalışacak kişilerin ineklerin, koyun ve keçilerin tırnak bakım ve hastalıkları konusunda deneyim ve bu konuda yetki kazanmaları amaçlanmıştır. Daha da ötesi katılımcıların tırnak hastalıkları konusunda yeterli deneyim kazanarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacaktır.

Kimler Katılabilir

Veteriner Fakültesi mezunları, Veteriner Fakültesi 4 ve 5.sınıf öğrencileri, en az ön lisans meslek yüksekokul mezunu Veteriner  tekniker ve teknisyenleri

Eğitim Yeri

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı Klinikleri

Kurs Yaş Aralığı : 6-10

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 40 Saat
Eğitim Ücreti : 600,00 TL