Robotik Kodlama Eğitimi

NEDEN ROBOTİK-KODLAMA?

Nesnelerin internete bağlanmaya başladığı ve birbiriyle iletişime geçtiği bir zamandayız. Akıllı evler, akıllı şehirler ve akıllı araçlar hayatımıza girmeye başlamıştır. Yakın gelecekte şu anda var olmayan bir çok yeni meslek ortaya çıkacaktır ve mevcut bir çok meslek grubuna ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sebeple çocuklarımızın 21. Yüzyıl becerileri ile donatılması oldukça önemlidir. Robotik/Kodlama bilimi ve eğitimi bu becerilerin gelişmesinde ve geleceğin inşasında oldukça etkilidir. Robotik eğitimi alarak robot yapmayı öğrenen çocukların kendine güvenleri, öz saygıları, üretkenlikleri ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerileri yani 21. yüzyıl becerileri gelişmektedir. Çevresindeki problemler için kendi çözümlerini üretebilen, algoritma ve kodlama bilen, kendi ürünlerini ortaya çıkarabilen bireyler olarak yetişmektedir.

PEKİ, ÇOCUĞA NE KATAR?

Bilişim Okur Yazarlığı: Bilgisayarları Oyun, İnternet ve Sosyal Medya dışında görmesini sağlar.
İşbirliği: Dünya üzerinde farklı ülkelerden farklı kişilerle işbirliği yapmayı öğrenir.
Üretkenlik: Deneme ve üretme kabiliyetini artırır.
Takım Çalışması: Arkadaşlarıyla uyum içinde olmanın önemini öğretir.
Paylaşma: Bilginin paylaştıkça çoğaldığını fark ettirir.
Disiplinler Arası Etkileşim: Birden çok dersi, tek potada eritmeyi öğretir.
Programlama: Teknolojiyi kullanarak tüketen değil, teknoloji üreten nesiller yetiştirir.

EĞİTİMDE AMAÇ NEDİR?

Robotik ve Kodlama eğitiminin dünyasındaki yerine dikkat çekmek.
Öğrencilerin Robotik ve Kodlama eğitimi ile tanıştırmak.
Öğrencilerin Robotik ve Kodlama eğitiminin temel kavramlarını anlatmak.
Robotik ve Kodlama eğitiminin geliştirdiği alanları olan 21.yy becerilerini tanıtmak.
Öğrencilerde üretkenlik ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği gibi becerileri geliştirmek.
Robotik ve Kodlama eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak.
Robotik ve Kodlama eğitimi ile ilgili kaynakları sağlamak.

EĞİTİM SONRASINDA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER;

Robotik ve Kodlama yaklaşımıyla planlanmış eğitimler verir.
Öğrencilerine 21.yy becerileri kazandırır.
Araştırma, çözüm üretme, kritik düşünme süreçlerini derslerine ekler.
Derslerinde teknolojiyi ve Robotik ve Kodlama süreçlerini etkili olarak kullanır.
Derslerini diğer disiplinlerden kazanımlarla zenginleştirir.
Robotik ve Kodlama eğitimi değerlendirmelerini yapar.

EĞİTİMDE NELER VAR;

  • Temel Algoritma
  • Kodlama (Scratch , C#)
  • Lego EV3
  • mBot
  • Arduino
  • 3D Modelleme
  • Sanal Gerçeklik (SolidWorkde kendi tasarldığı ürünü sanal gerçeklik ortamında yayınlama)

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR;

8-12 yaş aralığında olan çocuklar (Başvuru durumuna göre öğrenciler kendi yaş grupları arasında sınıflara bölünecektir)

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 40 Saat
Eğitim Ücreti : 300,00 TL