Netcad Temel Projelendirme Eğitimi

Kurs Süresi : 2 gün

Kurs Günleri : Hafta İçi/ Hafta Sonu

Kurs Saatleri : 6 saat/1 gün toplam 12 saat

Eğitim Ücreti : KDV Dahil 300 TL/ 1 kişi (minimum 35 kişilik katılım koşulu ile)

Eğitim Yeri  : Eğitim, fakültenin/yüksek okulun bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. (Asgari Gereksinimler: Katılımcı sayısı kadar (35 kişi) bilgisayar, ağ ve internet bağlantısı ve projeksiyon)

Kursun Amacı :

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

• Temel harita, projeksiyon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi olabilecek,

• Projelere ilişkin genel ayarlamaları ve projeksiyon tanımlanmalarını yapabilecek,

• Raster dönüştürme ve coğrafi referanslama işlemlerini yapabilecek,

• Netcad’in veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları sayesinde, farklı özelliklerde veri üretimi ve düzenleme işlemlerini yapabilecek,

• Projelere ilişkin iş akış modelleri oluşturabilecek ve kullanabilecek,

• Proje süreçlerinde Google, Yahoo vb. kaynaklardan Geocoding, GeoRSS aramaları yapabilecek; burada bulunan kaynak verileri projeleri için kullanabilecek,

• Sayısal Arazi Modeli oluşturabilecek,

• Eğim, bakı, yükseklik analizleri oluşturabilecek; rölyef haritalarını hazırlayabilecek,

• İstenilen aralıkta eşyükselti ve eş dağılım eğrileri geçirebilecek ve düzenleyebilecek,

• Kesit, profil alımları, kübaj hesaplamaları, plankote nokta üretimi, şev taramaları yapabilecek,

• Online haritaları projeler için altlık olarak kullanabilecek, 

• Oluşturulan projeleri otomatik olarak paftalayabilecek; çıktılarını alabilecek,

• Projelerini Google Earth’ e aktarabilecek, Google Earth’ den de projelerine veri alabilecektir.

Kimin İçin : Bu eğitim proje üretimine yönelik tüm sektörlerin temel ihtiyacı niteliğindedir. Dijital ortamda proje üreten iki ve üç boyutlu analizlerin yapımını gerektiren, proje üretimi konusunda çalışan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler, aynı zamanda akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Programda Ne var :

Bölüm 1. GENEL KAVRAMLAR ve PROJEYE GİRİŞ 

• Veri yapıları

 • Veri üretim teknikleri

• Harita ve projeksiyon bilgisi

Bölüm 2. PROJE HAZIRLIK İŞLEMLERİ 

• Temel proje işlemleri ve proje parametrelerinin oluşturulması

• Projelere projeksiyon tanımlanması işlemleri

• Farklı formattaki altlık verilerin  projelerde kullanılması

• GPS verilerinin kullanımı

Bölüm 3. RASTER İŞLEMLERİ 

• Raster hazırlık işlemleri

• Coğrafi referanslama - raster dönüşüm işlemleri

• Raster dizinlerin hazırlanması ve projelerde kullanılması

Bölüm 4. ŞABLON PROJE İŞLEMLERİ 

• Şablon projelerin oluşturulması ve projelerde kullanılması

Bölüm 5. PROJE VERİ ÜRETİMİ İŞLEMLERİ 

• BÖHHBÜY standartlarında sayısallaştırma işlemleri

• Farklı geometri ve özelliklerdeki verilerin üretilmesi • Ölçülendirme ve pöleve işlemleri

Bölüm 6. AKILLI NESNELERİN KULLANIMI

• Zengin metin işlemleri

• Resim işlemleri

• Otomatik lejand işlemleri

•  Dinamik grid objelerinin oluşturulması

Bölüm 7. PROJE DÜZENLEME İŞLEMLERİ 

• Katman yöneticisi tabaka işlemleri

 • Obje ve proje düzenleme işlemleri

Bölüm 8. REFERANS İŞLEMLERİ 

• Farklı referans katmanların yönetimi

• Online haritaların projelere eklenmesi

• Görünürlük ölçeği tanımlama işlemleri

• Google Earth, Grid, Ole dokümanı, dizin, WMS ekleme işlemleri

Bölüm 9. PROJE İŞ AKIŞ MODELİ OLUŞTURMA

• Proje iş akış modellerinin tasarlanması 

• Topolojik düzenlemeler ve veri üretim modelleri

• Analiz modelleri

Bölüm 10. SORGU & ARA İŞLEMLERİ 

• Projeler içerisinde grafik ve sözel arama işlemleri

• Geocoding, GeoRSS arama işlemleri

Bölüm 11. ARAZİ MODELİ İŞLEMLERİ 

• Şev işlemleri

• Sayısal arazi modeli oluşturma ve düzenleme

• Eğri (Münhani, İzohips, Eş Yükselti, Eş Dağılım) işlemleri 

Bölüm 12. ENKESİT ve HACİM İŞLEMLERİ 

• Arazi modeli üzerinde güzergâh oluşturma işlemleri • Güzergâh üzerinden enkesit işlemleri

• Enkesit ve profil işlemleri

• Hacim ve kübaj işlemleri 

Bölüm 13. ANALİZ İŞLEMLERİ 

• Eğim, bakı, yükseklik analizlerinin oluşturulması

• Rölyef haritaların oluşturulması

• Görünürlük analizi

Bölüm 14. PAFTALAMA, LEJAND ve ÇIKTI İŞLEMLERİ 

• Proje çıktı şablonlarının oluşturulması ve kullanımı

• Mevzuatlara uygun otomatik paftalama işlemleri

Bölüm 15. GÖNDER İŞLEMLERİ 

• Google Earth’e veri ve proje aktarım işlemleri

• Verilerin e-posta olarak gönderilmesi işlemi

• Verilerin ekran görüntüsünün e-posta ile gönderilmesi işlemi

 

Kurs Sonunda Alınacak Belgeler: Kurs sonunda eğitime katılan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 12 Saat
Eğitim Ücreti : 300 TL