Netcad Arazi Toplulaştırma Projelendirme Eğitimi

 

Kurs Süresi : 2 gün

Kurs Günleri : Hafta İçi/ Hafta Sonu

Kurs Saatleri : 6 saat/1 gün toplam 12 saat

Eğitim Ücreti : KDV Dahil 300 TL/ 1 kişi (minimum 35 kişilik katılım koşulu ile)

Eğitim Yeri  : Eğitim, fakültelerin/yüksek okulların bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. (Asgari Gereksinimler: Katılımcı sayısı kadar (35 kişi) bilgisayar, ağ ve internet bağlantısı ve projeksiyon)

Kursun Amacı :

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

• ‘Arazi Toplulaştırma’ projelendirme süreçlerinin her aşamasının, mevzuatlar ve TRGM (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü)  standartlarında yapılma gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olabilecek,

• Projelerinin gerektirdiği uygun harita ve projeksiyon parametrelerini tanımlayabilecek,

• Toplulaştırma için gerekli altlık verileri hazırlayabilecek,  

• Endeks sınırları oluşturulup üzerinden endeks hesaplamaları yapabilecek,

• TKGM tapu ve kadastro verilerini projelerine aktarabilecek,

• Mülakat sonuçlarını ve tercihleri projelerine işleyerek tahsisleri oluşturabilecek,

 • Tercih girişlerine göre dağıtım, otomatik olarak gerçekleştirilebilecek, • Proje ifraz işlemlerini ve zorunlu raporlarını (AT rapor ve formları) veri tabanı bağlantılı olarak gerçekleştirebilecek,

• Toplulaştırma projelerini mevzuatlara uygun yapıda paftalayabilecek ve çıktılarını oluşturabilecek,

• Online olarak Google Eart’ü projelerinde altlık olarak görüntüleyip, projelerini Google Earth’e aktarabilecektir.

 

Kimin İçin : Bu eğitim programı, tarım ile ilgili projeler üreten tüm ziraat ve haritaya ilişkin sektörlere yöneliktir. Harita mühendisleri, ziraat mühendisleri, biyosistem mühendisleri, bahçe bitkileri, bitki koruma, toprak, tarımsal yapılar ve sulama ve drenaj bölümlerinde proje hazırlayanlar, toplulaştırma ve sulama projeleri ile ilgili tüm sektör çalışanları, yöneticiler, aynı zamanda akademisyenler ve öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

 

Programda Ne var :

Bölüm 1. TOPLULAŞTIRMA GENEL KAVRAMLAR

• Arazi toplulaştırması temel kavramlar ve mevzuat • Temel harita ve projeksiyon bilgisi

Bölüm 2. TOPLULAŞTIRMA ALTLIK VERİLERİNİN OLUŞTURULMASI

• Raster dosyaların yüklenmesi • Halihazır durumun yüklenmesi

• Kadastro parsellerinin kadastral durum haritası üzerinden sayısallaştırılması

• Kadastro sözel kayıtlarının oluşturulması » “XML, MDB”  uzantılı tapu verilerinin projeye aktarımı  » TKGM tapu verilerinin (DBF) aktarımı  » TKGM tapu verilerinin (Excell) aktarımı  » Kadastro kayıtlarının manuel oluşturulması ve düzenlenmesi » Toplu işlemler ve pay kontrolü » Varis bilgilerinin girilmesi

• Google Maps ve BingMap üzerinden online olarak altlık haritaların projeye eklenmesi

Bölüm 3. BLOK ve ENDEKS ALANLARI & KAYITLARININ OLUŞTURULMASI

• Endeks alanlarının oluşturulması

• Endeks alanlarının hesaplanması » Kadastro parsellerinin endeks değerlerinin hesaplanması » Blokların endeks değerlerinin hesaplanması • Blok planlarının tasarımı

• Blok kayıtlarının oluşturulması

Bölüm 4. DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) İŞLEMLERİ

Bölüm 5. MÜLAKAT İŞLEMLERİ 

• Mülakat formlarının alınması

• Mülakat sonuçlarının grafik veri üzerinden dinamik ve manuel olarak girilmesi • Sabit tesislerin manuel ve otomatik projeye işlenmesi

Bölüm 6. DAĞITIM İŞLEMLERİ 

• Tercihlere göre otomatik dağıtım işlemleri

• Manuel ve grafikle etkileşimli dağıtım işlemleri

Bölüm 7. YENİ PARSELLERİN OLUŞTURULMASI

• Otomatik ifraz işlemleri

• Endekslere göre ifraz işlemi

Bölüm 8. AT RAPORLARININ OLUŞTURULMASI

• Kullanıcı tanımlı at raporları

• Klasik raporlar

Bölüm 9. • Paftalama ve çıktı işlemleri • Çıktı şablonu oluşturma işlemleri

Bölüm 10. • Projenin Google Earth’ e aktarılması • Google Maps ve Bingmap üzerinden proje gösterimi

 

Kurs Sonunda Alınacak Belgeler: Kurs sonunda eğitime katılan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 12 Saat
Eğitim Ücreti : 300 TL