Korece Kursu ( A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2 )

Kursun Amacı   :

Korece dil kursu iki seviyede verilecektir. İlk seviye eğitim, Korece’yi yeni öğrenenler için Kore alfabesi Hangıl’dan başlayarak başlangıç seviyesini kapsamaktadır. İkinci seviye eğitimde ise Kore’deki üniversitelere girişte gerekli olan Korece dil bilginizi ölçmeye yarayan TOPİK sınavına yönelik Korece eğitimi verilecektir.

Kursun içeriği aşağıdaki gibidir.

  • Kore alfabesi mantığının bilinçli bir şekilde öğretilmesi,
  • Günlük hayatta gerekli olan konuları kapsayan temel kurdur. Günlük hayata ilişkin konulardaki, dinleme, anlama ve düşünceleri sözle ve yazı ile ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
  • Buna paralel olarak öğrencilerin ihtiyaç duyacakları okuma anlama, gramer, yazma, cloze test formatı, anlam bütünlüğü, diyalog, paragraf tamamlama ve (tercihler doğrultusunda, çeviri ve konuşma) alanlarında kursiyerleri mümkün olduğunca yeterli hale getirilmesi,
  • Dinleme becerisini geliştirmeleri için kendi kendilerine yetecek ve kurs dışında takip edebilecekleri kaynaklar temin edilmesi,
  • Öğrenilen dil becerilerinin test mantığı ile pekiştirilmesi, öğrencilerin girecekleri sınavlarda muhakeme gücünü artırmak için bilgi birikiminin şekillendirilmesi,
  • Öğrencilerin girecekleri sınavlara eş değer soru çeşitlilikleri ile mümkün olduğu kadar özgün kaynaklarla bu birikimlerini uygulama imkânı temin edilmesi,
  • Bunları yaparken de öğrencilerin motivasyonlarının mümkün olduğu kadar yüksek tutulmaya gayret gösterilmesi,

Bu kursun sonunda,kursiyerlerimizin başlangıç seviyesinde Korece konuşabilmelerini sağlayacaktır. TOPİK Korece Yeterlilik Sınavı için hazır olmaları hedeflenmektedir.

 

Kimin İçin           :

Halen Türkiye genelinde Korece eğitim veren herhangi bir üniversitede ya da kurumda Korece eğitim almakta olan, TOPİK Korece Yeterlilik Sınavına hazırlanmakta olan veya Kore’ye ve Korece’ye ilgi duyan herkes için

Programda Ne var:

TOPİK Korece Yeterlilik Sınavına yönelik Dil Bilgisi ve soru içerikleri

Okuma anlama (basit seviyeden başlayan ve yükselen Korece metinler)

Konuların paralelinde hazırlanmış quizler ve çözümleri,

Adayın kendisini Türkçe’den Korece’ye veya Korece’den Türkçe’ye yazılı ve sözlü ifade edebilmesi,

TOPİK Korece Yeterlilik Sınavlarında uygulanan farklı soru formatlarının makul ve anlaşılabilir şekilde tetkiki ve yaklaşım mantığının kazandırılması,

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 64 Saat
Eğitim Ücreti : 1000 TL