İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin saati ve içeriği ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan bilgi beklenmektedir. Gerekli açıklamalar için lütfen web sitemizi takip ediniz...

Kursun Amacı   :

İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimidir.

Kimler Katılabilir:  Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucular katılabilir.

Kursun içeriği aşağıdaki gibidir:

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEORİK EĞİTİM KONULARI

BÖLÜM 1

 • İş Hukukunda Arabuluculuk
 • İş kanunları ve ilgili kanunlar
 • Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
 • Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
 • İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
 • İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci

BÖLÜM 2

 • İş hukukunun temel kavramları
 • İş sözleşmesi ve türleri
 • İşçinin borçları
 • İşverenin borçları
 • İşçi ücreti ve ekleri
 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma
 • Yıllık ücretli izin hakkı ve diğer izin ve tatiller
 • İşçi ve işveren alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri
 • İşçi ve işveren alacaklarında uygulanacak kesintiler
 • İş sözleşmesinin sona ermesi
 • İşe iade ve sonuçları
 • İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
 • Sendikal güvenceler
 • Toplu iş sözleşmesi

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI

 • Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 •  Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 •  Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
 •  Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
 •  Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin UyuşmazlıkSenaryosu
 •  Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
 •  Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 •  Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin UyuşmazlıkSenaryosu
 • Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre Ücreti,İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar)
 • Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık
 • Senaryosu
 • Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin
 • Uyuşmazlık Senaryosu
 • Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması
 • UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması
 •  Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti
 •  Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği
 •  

Ön kayıt süreci tamamen ücretsiz olup bu süreç, adaylarla iletişim kurmak amacıyla düzenlenmiştir. Yapılan ön kayıtların, kursiyer adayları açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır....

 

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : ---
Eğitim Ücreti : ---