İŞ HUKUKUNDA NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

Eğitimin Amacı:

 

İş hukukunda yürürlüğe giren “İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk” uygulaması ile hukuk davalarında arabuluculuk öncesinde tarafların dava öncesinde talep edebilecekleri hakları hesaplayabilmesi ve buna göre uzlaşma sürecine girmesi ehemmiyet arz etmektedir. Bu bağlamda dava öncesi ve dava aşamasında bu hesaplamaların doktrin ve mahkeme kararları ışığında belirlenmesi gerekmektedir. İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi Programı, bu sürecin kolaylıkla sağlanması amacıyla açılmıştır.

 

Kimler İçin

Bilirkişilik kanununa göre bölge kuruluna kaydedilebilecek kişiler, avukatlar, muhasebeciler, hukuk fakültesi öğrencileri ve ilgi duyan herkes için.

 

Eğitimin İçeriği

 

 • İş Hukukunda Temel Kavramlar
 • İş Sözleşmesi Türleri ve Unsurları
 • İş Hukukunda Ücret Kavramı ve Unsurları
 • Çalışma Süreleri
 • İş Sözleşmesinin Feshi
 • İş Hukukunda İşe İade Davaları
 • Yıllık Ücretli İzin ve Şua İzni
 • İş Hukukunda İşçilik Alacakları Davaları
 • İş Hukukunda İşçilik Alacaklarında Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil, Yıllık İzin, Kötü Niyet Tazminatı, Şua İzni, Hafta Tatili Hesaplamaları
 • İş Hukukunda İşe İade Davalarında Dört Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti ve İş Güvencesi Tazminatı Hesaplamaları
 • Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının değerlendirilmesi
 • Bilirkişi raporları
 • Excel Hesaplama Tabloları

 

 

Belgeler

Kurs sonunda Eğitim Katılım Belgesi alınacaktır.

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 24 Saat
Eğitim Ücreti : 1250