Hızlandırılmış YDS-YÖKDİL Hazırlık Kursu

Kursun Amacı

Hızlandırılmış YDS/YÖKDİL kursunun amacı,  gerekli gramer bilgilerinin verilmesiyle birlikte okuma becerisinin geliştirilmesini sağlamaya çalışarak, sınav tekniğine yönelik stratejileride gösterek sınavlarda hedeflenen puana ulaşmayı hedeflemektir.Derslerde kursiyerlerin gramer bilgilerini advanced düzeye çıkarma bununla birlikte reading becerilerini de geliştirmek için farklı kaynaklardan farklı zorluk düzeyine sahip zengin bir materyal kullanımına gayret edilmektedir.

Kimin İçin

Kurslarımıza genellikle lisans düzeyinde eğitim görmekte olan öğrenciler,lisans eğitimini tamamlamış olup yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen mezunlar ,akademisyenler ,ileriye dönük farklı düşünceleri olan çalışanlar ve dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu ve özel sektör mensupları katılmaktadır.Kurslarımız katılmak isteyen herkese açık olmakla birlikte bu kurslardan faydalanabilmek için belli bir dil alt yapısına  sahip olmak gerekmektedir.Bu kurslar başlangıç düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olanlar için uygun değildir.

Programda Ne var

Kurs proğramımız yoğun bir  gramer  ve okuma çalışması içermektedir.Kurs esnasında sınavla ilgili strateji, soru çözüm teknikleri gibi çalışmalar yapılmakla birlikte bilindiği gibi YDS/YÖKDİL sınavları iyi bir gramer bilgisi ,zengin bir kelime hazinesi üzerine oturtulmuş okuma becerisini ölçmeye çalışan bir sınavdır. Bu sınavda başarılı olabilmek için bahsedilen bilgi ve becerinin geliştirilmesi gerekmektedir ve kursta  ipucu ,soru çözme teknikleri açısından  gerçekçi olmayan beklenti içerinde olmadan dilin kendisini öğrenerek sınava hazırlanmak stratejisi benimsenmektedir.Kurs proğramının yoğunluğu kursiyerlerin başarılı olabilmek için yoğun bir çalışma içinde olmalarını gerektirmektedir.

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 80 Saat
Eğitim Ücreti : 680 TL