Bütüncül Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Amaç

Şu anda bir eğitim kurumda çalışan – çalışmaya aday eğitimcilere yönelik olarak; öğrencilerin bilim – gönül birlikteliği çerçevesinde, gelişmelerine destek olmak amacıyla, Eğitimcilerimize Kişisel – Eğitsel – Akademik Koçluk becerilerini kazandırmaktır.

Bütüncül Ne Demektir;

1-Öğrencilerin hem eğitsel – akademik başarısı için hem de sağlıklı ve işlevsel duygusal gelişimleri için bilim – gönül birlikteliğini, bütüncüllüğünü kapsar.

2-Öğrencilerin sahip olması gereken değerler açısından insani – milli – manevi – evrensel değerlerin bütüncüllüğünü ifade eder.

 

Öğrenci Koçluğu Nedir;

Öğrencileri kendi zirvelerine (eğitsel, kişisel, sosyal alanlarda) başarılı bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan bir destek, rehberlik hizmetidir.

 

Neden Koçluk İsmi Kullanıldı;

İhtiyaç duyulan hizmeti karşılayacak isimler olarak; lider, önder, mentör, koçluk, rehber vb kelimeler, anlamlar incelendi. “Koçluk” alt zemin için yeterli bir içeriğe sahip olduğu için seçildi.  Kursun içeriği; koçluk zemininde, önderliği, rehberliği, danışmanlığı da kapsamaktadır.

Mentörlük Değildir ! Mentörlük; danışana kendi meslek alanında uzman olan kişinin (mentörün) yol göstermesi, rehberlik etmesidir. Öğretmen, stajer öğretmene;  Akademisyen araştırma görevlisine vb mentör olabilir. Öğretmen farklı mesleki kişilik tutumlara sahip olabilecek kişilerin mentörü değildir. Amaç öğretmen adayları yetiştirmekse öğretmen öğrencilere mentörlük edebilir. Ama bu da ilkokul – ortaokul öğrencileri için alınabilecek bir karar değildir.

 

Sadece Ders – Sınav Takibi Değildir !

Öğrenci koçu, sadece ders programı oluşturan, takip eden, aile – okul dışı bir kaygı faktörü, eğitim öğretim takipçisi, denetleyicisi değildir,

 

Ötekileştirme Değil Birliktelik Değerleri Esastır !

Kursta ele alınacak değerlerimiz, birlik esaslı bütüncül yaşam değerleridir. Her kesimi anlayabilmek, birlikte işlevsel ve uyum içinde yaşayabilmek için gerekli temel değerler kapsam dahilindedir.

 

Kimler İçin

Eğitim Fakültesi mezunları,

MEB – Özel Okul – Etüd Merkezi vb Bünyesinde çalışan her branştan öğretmenler,

Pedagojik Formasyon Belgesine sahip 4 yıllık lisans mezunları,

PDR - Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ve mezunları ,

Pedagojik Formasyon belgesine sahip İlahiyat Fakültesi Mezunları,

ERSEM 450 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar.
 

Seçenek 1: Hafta İçi Grubu: Pazartesi ve Cuma Akşam 17. 00 – 21.00 saatleri arasında. (yaklaşık 2,5 ay sürecektir)

 

Seçenek 2: Hafta Sonu Grubu: Pazar Günleri (yaklaşık 2,5 ay sürecektir) 

 

Belgeler

Sınavda başarılı olanlara sertifika verilecektir.

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 90 Saat
Eğitim Ücreti : 1250,00 TL