Bilirkişilik Temel Eğitimi

Amaç

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklar.

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşur. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verecektir.Bilirkişilik te mel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. 
Bundan sonra Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, bilirkişilik için başvuruda dahi bulunamayacaklar.

Kimler İçin

Bilirkişilik Kanununa göre bilirkişi listesine kaydolacaklar için

Eğitimde Neler Var

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

 • Giriş 
 • Türk yargı teşkilatı
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

Belgeler

Kurs sonunda Eğitim Katılım Belgesi alınacaktır.

ERSEM müdürlüğü, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenler ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir ve katılım belgesi/sertifika düzenlenmez.

 

2 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Bilirkişilik Eğitimleri, Adalet Bakanlığı tarafından durdurulmuştur.

Bilirkişilik Ön Kayıt süreci devam etmekte olup, Bilirkişilik temel ve yenileme eğitimi müfredatının gözden geçirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmanın BAKANLIK tarafından tamamlanmasını takiben yeni eğitim planlamaları yapılabilecektir.

Süreç ile ilgili Bakanlıktan bilgi beklenmektedir……

 

Ön kayıt süreci tamamen ücretsiz olup bu süreç, Bakanlık'tan onay geldikten sonra adaylarla iletişim kurmak amacıyla düzenlenmiştir. Yapılan ön kayıtların, kursiyer adayları açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır....

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 24 Saat
Eğitim Ücreti : 750,00 TL