Arapça Kursu

Kursun Amacı   :

Arapçaya ilgi duyan ya da  Arapça hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler için gerekli olan Arapça okuma, yazma ve konuşmayı öğretmektir.

Arapçanın temel yapısının yanı sıra  günlük hayatta kullanılan Arapça  öğretilecektir.

Kursun içeriği aşağıdaki gibidir.

  • Arap Dili Dil mantığının bilinçli bir şekilde öğretilmesi,
  • Buna paralel olarak öğrencilerin ihtiyaç duyacakları okuma anlama, gramer, yazma, anlam bütünlüğü, diyalog ve (tercihler doğrultusunda, yazma, çeviri ve konuşma) alanlarında kursiyerleri mümkün olduğunca yeterli hale getirilmesi,
  • Dinleme becerisini geliştirmeleri için kendi kendilerine yetecek ve kurs dışında takip edebilecekleri kaynaklar temin edilmesi,
  • Öğrenilen dil becerilerinin pekiştirilmesi, muhakeme güçlerinin artırılması ve Arapça bilgi birikimlerinin şekillendirilmesi,
  • Arapça isim cümlesi, fiil cümlesi, tamlamalar, sayılar, fiil çekimleri, ism-i fâil, ism-i mef’ûl, günlük hayatta kullanılan cümleler öğretilmesi, ve orta seviyede okuma metinler verilmesi.
  •  Öğrendiklerini  uygulama imkânları temin edilmesi,
  • Bunları yaparken de öğrencilerin motivasyonlarının mümkün olduğu kadar yüksek tutulmaya gayret gösterilmesi,

Bu kursun sonunda, kursiyerlerimizin temel bir Arapça bilgisine  sahip olmaları hedeflenmektedir.

Kimin İçin           :

Arapça, okuma, yazma ve konuşmak isteyenler, Arap ülkeleri ile ticaret yapanlar, Arap ülkelerine seyahat planlayanlar, zaman zaman karşılaştığı Arapça yazıları anlamak isteyenler, üniversitelerdeki Arapça ve Osmanlı Türkçesi  derslerinde başarılı olmak isteyenler,

Birleşmiş milletlerin altı dilinden biri olan Arapça, bölgemiz ve dünya siyasetini anlamaya yardımcı olabilecek  önemli araçlardan biridir.  Bu nedenle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan öğrenciler Arapça kursundan yarar göreceklerdir. Ayrıca ilahiyat fakültesi, Tarih, Türk Dili ve Bölümü öğrencileri için de Arapça oldukça önemlidir.

Ülkemizde akademik başvurularda ve bazı alanlarda işe girişte geçerli olan dillerden birisi de Arapçadır. Bu nedenlerle, Arapça dil sınavlarına hazırlanalar, istenen dil başarı belgesini Arap dilinden vermek isteyenler,

 

Programda Ne var:

Arapça temel  dil bilgisi içeriği

Arapça okuma, yazma, anlama ve konuşma  (basit seviyeden başlayan ve yükselen orijinal Arapça  metinler)

Konuların paralelinde hazırlanmış quizler ve çözümleri,

Kursiyerin kendisini Türkçeden Arapçaya  veya Arapçadan  Türkçeye yazılı ve sözlü ifade edebilmesi,

Arapça  farklı sınavlarda uygulanan farklı soru formatlarının makul ve anlaşılabilir şekilde tetkiki ve yaklaşım mantığının kazandırılması,

Kursiyerlerin talep ve ihtiyaçlarına göre programın şekillendirilmesi,

Arapça yazışma örnekleri,

Ve son olarak da öğrenci memnuniyeti,

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 30 Saat
Eğitim Ücreti : 400 TL