Almanca Kursu (A2 Seviye)

Kursun Amacı:

A2 seviyesinde düzenlenecek olan kursun içeriği, yabancı dil seviyelerine dair Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (AOÖÇ - GER) tarafından belirlenen kriterler
doğrultusundadır. Katılımcılara Bu seviyeye uygun dil bilgisi ve dil kullanım becerilerinin eğitim süreci içinde kazandırılması hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir:

Bu kurs,
1. A2 seviyesinde Almaca öğrenmek isteyen
2. İş başvurularında kullanmak üzere A2 seviyesinde bir kursu tamamladıklarını gösteren
belge almak isteyen
3. Almanya’da lisans veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen  
gençler, üniversite öğrencileri ve yetişkinlere yöneliktir.
 
Program İçeriği :

Program A2 seviyesinde dört dil becerisini (okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, konuşma, yazma) geliştirmek üzere teorik ve pratik dersleri içermektedir.
Kursta CD, VCD ve online alıştırmalarla desteklenen bir eğitim seti kullanılacaktır.

Kurs Sonunda Alınacak Belgeler:

Katılımcıya, Avrupa Ortak Referans Çerçevesinde tanımlanan A2 seviyesine uygun bir eğitim programını tamamladığına dair katılım belgesi verilecektir.

 

Kurs Eğitmeni: Arş. Gör. Yasemin ACAR

https://avesis.erciyes.edu.tr/yacar/

 


Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 80 Saat
Eğitim Ücreti : 1000 TL