AR-GE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİM

Amaç

 • Ar-Ge, İnovasyon, teknolojik yenilik ve teknoloji yönetimi ile ilgili temel kavramların tanıtılması.
 • Teknolojinin; tahmini, stratejisi, yönetimiyle ilgili bilgi ve beceriler kazandırılması.
 • İnovasyon ve çeşitlerinin tanıtılması
 • Kurum stratejisi ile teknolojik strateji arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Projenin ihtiyaç duyduğu yatırım, rekabet ve strateji analizlerini uygulamalı ve kapsamlı bir şekilde güncel örneklerle betimleyerek anlatmak ve katılımcıların grup halinde uygulama yapmasını sağlayarak süreçlerin küçük ölçekli sunumlarını gerçekleştirmek.
 • Ar-Ge ve yenilik unsurlarını içeren iş fikri üretme tekniklerinin öğretilmesidir.
 • ARGE-teknoloji transfer döngüsünün sağlanabilmesi için gayri maddi varlıklardan olan Fikri Mülkiyet varlıkları konusunda bilgi sahibi olunması, patent taraması ve patent okuryazarlığı.
 • Ar-Ge çıktılarını ürüne dönüştürme ve ticari değer üretecek hale getirmek.
 • Mikro pazara tutunmanın ardından makro pazarlara doğru yatırım alarak genişleme.
 • Katılımcıların bulundukları sektörlerdeki ilginç vakaların incelenmesi

İçerik:

 • Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi’ne Giriş
 • Teknoloji Yönetimi
 • İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge ve Stratejik Planlama İlişkisi
 • Proje İhtiyaç Analizi ve Fikirden Uygulamaya
 • Ar-Ge Proje Fikrinin Oluşturma Yönetimi
 • Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet
 • Ar-Ge Çıktılarını Ürüne Dönüştürme, Ticarileştirme ve Portföy Yönetimi
 • İş Planlaması ve İş Geliştirme
 • Vaka Analizi

 

Program Süresi : 60 Saat

Eğitim Günleri: Cuma - Cumartesi

Eğitim Ücreti : 1250 ₺

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 60 Saat
Eğitim Ücreti : 1250,00 TL