ALES Hazırlık Kursu

Kurs Başlangıç Tarihi: 1 Mart 2021

Kursun Amacı   :

Katılımcılara ALES sınavında yer alan Matematik, Geometri ve Sayısal Mantık konularının konu anlatımlarının yapılması ve soru çözümleri ile anlamalarının desteklenmesidir.

 

Kimin İçin           :

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisansüstü eğitime devam etmek isteyen adayların ve yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman vb. kadrolarına başvuru yapacak adayların girdiği sınavdır.  

 

ALES KURSU HAFTALIK KONU DAĞILIMI

 

SALI (19:00-21:00)

CUMA(19:00-21:00)

CUMARTESİ(19-22)

  1. HAFTA

 

Temel Kavramlar

Çözümleme

Bölme-Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlar, EBOB, EKOK

  1. HAFTA

Asal Çarpanlar, EBOB, EKOK

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılar

  1. HAFTA

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Köklü Sayılar

  1. HAFTA

Çarpanlara Ayırma

Denklemler Eşitsizlikler

Oran-Orantı, Problemler

  1. HAFTA

Problemler

Problemler 

Kümeler İşlem

  1. HAFTA

Modüler Aritmetik

Olasılık

Açılar

  1. HAFTA

Üçgende Uzunluk 

Üçgende Alan

Açıortay, Kenarortay

  1. HAFTA

 Benzerlik

Çember, Daire

Katı Çisimler

  1. HAFTA

Sayısal Mantık: Garfik Yorumlama Tablo Okuma

Sayısal Mantık:  Sayı Dizileri, Mantıksal Muhakeme Problemleri

 

 

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 60 Saat
Eğitim Ücreti : 550 TL