ALES Hazırlık Kursu

Kursun Amacı   :

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Bu kursun genel amacı; katılımcılara ALES sınavında bulunan Sayılar, Problemler, Sayısal Mantık ve Sözel Mantık sorularının çözüm tekniklerinin gösterilmesi ve soru çözümlerinin öğretilmesidir.

 

Kimin İçin           :

Bir lisans programında eğitim gören, bir lisans programından mezun olmuş herkes ALES Sınavı’na girebilir. Yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve okulunun denklik belgesi bulunan kişiler de bu sınava başvurabilirler. 

 

Programda Ne var:

ALES Sayısal Mantık Konuları 

 • Verilen bir kurala bağlı mantıksal akıl yürütme
 • Verilen tablo ile ilgili mantıksal akıl yürütme
 • Asal sayılar, ardışık sayılar ile ilgili mantıksal akıl yürütme
 • Permütasyon, kombinasyon, olasılık ile ilgili mantıksal akıl yürütme
 • Fonksiyonlar ile ilgili mantıksal akıl yürütme
 • Daire, çizgi ve sütun ile ilgili mantıksal akıl yürütme
 • Şekil, örüntü ve grafik temelli mantıksal akıl yürütme

ALES Sözel Mantık Konuları 

 • Gruplama ile ilgili mantıksal akıl yürütme
 • Sıralama ile ilgili mantıksal akıl yürütme
 • Verilen bir kurala bağlı mantıksal akıl yürütme
 • Verilen tablo ile ilgili mantıksal akıl yürütme
 • Şifreleme temelli mantıksal akıl yürütme

Sayılar ve Problemler

 

Kurs Sonunda Alınacak Belgeler

Katılımcılara kurs sonunda herhangi bir belge verilmeyecektir.

 

Kurs Takvimi:  1 Şubat 2020 -- 26 Nisan 2020

Kurs Günleri ve Saatleri: Cumartesi 13.00-15.00, Pazar 11.00-13.00

 

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 100 Saat
Eğitim Ücreti : 1000 TL