Sertifika Programları
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

4 Eylül 2012 tarihli resmi gazete de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” kapsamında ikinci düzey “Aile Danışmanı” sertifikası vermek amacıyla açılmıştır.

Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı

Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı

4 Eylül 2012 tarihli resmi gazete de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” kapsamında birinci düzey “Meslek Elemanı” sertifikası vermek amacıyla açılmıştır

Arabuluculuk Temel Eğitimi Sertifika Programı

Arabuluculuk Temel Eğitimi Sertifika Programı

Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, taraflar isterlerse mahkemelere gitmeden, arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi imkânı getirilmiştir.

Arabuluculuk Yenileme Eğitimi

Arabuluculuk Yenileme Eğitimi

Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, taraflar isterlerse mahkemelere gitmeden, arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi imkânı getirilmiştir.

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Bilirkişilik Temel Eğitimi

2 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Bilirkişilik Eğitimleri, Adalet Bakanlığı tarafından durdurulmuştur.

Bilirkişilik Ön Kayıt süreci devam etmekte olup, Bilirkişilik temel ve yenileme eğitimi müfredatının gözden geçirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmanın BAKANLIK tarafından tamamlanmasını takiben yeni eğitim planlamaları yapılabilecektir.

Süreç ile ilgili Bakanlıktan bilgi beklenmektedir……

 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklar.

Uzlaştırmacı Eğitimi

Uzlaştırmacı Eğitimi

Suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği ve Liderliği Sertifika Programı

Yaratıcı Drama Eğitmenliği ve Liderliği Sertifika Programı

Program “yaratıcı drama lideri/eğitmeni” yetiştirmek amacıyla yürütülmektedir Bu sertifika programında katılımcılar, Yaratıcı Drama programını tamamladığında Yaratıcı Drama Eğitmeni/Lideri ” sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu belge ile resmi ve özel okullarda drama öğretmeni olarak görev alınabilmektedir. Alınan eğitim paralelinde katılımcılar, dramayı bir eğitim yöntemi olarak bütün derslerde uygulayabilmekte, çeşitli alanlarda ve konularda program geliştirerek çocuklarda ve yetişkinlerde kişisel gelişime yön verebilmektedir.

2 Şubat 2020' de başlıyoruz....

Bütüncül Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Bütüncül Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Şu anda bir eğitim kurumda çalışan – çalışmaya aday eğitimcilere yönelik olarak; öğrencilerin bilim – gönül birlikteliği çerçevesinde, gelişmelerine destek olmak amacıyla, Eğitimcilerimize Kişisel – Eğitsel – Akademik Koçluk becerilerini kazandırmaktır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğiticilerin Eğitimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğiticilerin Eğitimi

Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerß

AR-GE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİM

AR-GE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİM

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün “Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı” çerçevesinde yapılandırılan bu program, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemiştir.

Veteriner Anestezi Kursu

Veteriner Anestezi Kursu

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 22.04.2019 tarihinde başlayıp 04.05.2019 tarihinde bitecek olan “Veteriner Anestezi Kursu” düzenlenecektir. Kurs kapsamında;

Ruminant Tırnak Bakım ve Hastalıkları Kursu

Ruminant Tırnak Bakım ve Hastalıkları Kursu

Büyük ve küçük baş ruminantların tırnak bakım, kesim ve hastalıkları hakkında  güncel bilgileri teorik ve pratik olarak katılımcılara aktarmak ve katılımcıların tırnak hastalıkları tedavisi konusunda deneyim kazanmaları sağlanacaktır.

Çocuklar İçin Sanat Oyunları ve Yaratıcı Drama Atölyesi

Çocuklar İçin Sanat Oyunları ve Yaratıcı Drama Atölyesi

Bu atölye de (6-12 yaş grubu) çocukların kendilerini keşfetmeleri sürecinde sanat oyunları ve yaratıcı drama yöntemi sürecinde oyun, doğaçlama ve rol oynama teknikleri dönüşümlü olarak kullanılır.

Deney Hayvanları Kullanımı 1. Grup: Kemirgenler(Fare, sıçan)  Sertifika Programı

Deney Hayvanları Kullanımı 1. Grup: Kemirgenler(Fare, sıçan) Sertifika Programı

Deney hayvanları bakıcılarına, Deney Hayvanları Laboratuarında çalışan teknisyen ve teknikerlere, Deney hayvanları üzerinde deneysel araştırma yapan araştırmacılara Deney hayvanları (Laboratuar hayvanları) ile ilgili temel biyolojik, fizyolojik ve cerrahi bilgilerin kazandırılması, deneysel çalışmalarda 3R Kuramı ve etik ilkelerin içselleştirilmesinin sağlanm

Deney Hayvanları Kullanımı 2. Grup: Çiftlik Hayvanları(Küçükbaş - Koyun ve Keçi) Sertifika Programı

Deney Hayvanları Kullanımı 2. Grup: Çiftlik Hayvanları(Küçükbaş - Koyun ve Keçi) Sertifika Programı

Deney hayvanları bakıcılarına, Deney Hayvanları Laboratuarında çalışan teknisyen ve teknikerlere, Deney hayvanları üzerinde deneysel araştırma yapan araştırmacılara Deney hayvanları (Laboratuar hayvanları) ile ilgili temel biyolojik, fizyolojik ve cerrahi bilgilerin kazandırılması, deneysel çalışmalarda 3R Kuramı ve etik ilkelerin içselleştirilmesinin sağlanması

Deney Hayvanları Kullanımı 4.Grup Evcil Hayvanlar (Tavuk ve Bıldırcın) Sertifika Programı

Deney Hayvanları Kullanımı 4.Grup Evcil Hayvanlar (Tavuk ve Bıldırcın) Sertifika Programı

Deney hayvanları bakıcılarına, Deney Hayvanları Laboratuarında çalışan teknisyen ve teknikerlere, Deney hayvanları üzerinde deneysel araştırma yapan araştırmacılara Deney hayvanları (Laboratuar hayvanları) ile ilgili temel biyolojik, fizyolojik ve cerrahi bilgilerin kazandırılması, deneysel çalışmalarda 3R Kuramı ve etik ilkelerin içselleştirilmesinin sağlanması.

İŞ HUKUKUNDA NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

İŞ HUKUKUNDA NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

İş hukukunda yürürlüğe giren “İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk” uygulaması ile hukuk davalarında arabuluculuk öncesinde tarafların dava öncesinde talep edebilecekleri hakları hesaplayabilmesi ve buna göre uzlaşma sürecine girmesi ehemmiyet arz etmektedir

Konkordato Komiserliği  Temel Eğitimi

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

Temel eğitim, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerir.

Bilgisayar Uygulamalı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) Veri Giriş Elemanı Yetiştirme Sertifika Programı

Bilgisayar Uygulamalı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) Veri Giriş Elemanı Yetiştirme Sertifika Programı

Sağlık Hizmetleri Destek Personeli Yetiştirme Sertifika Programı

Sağlık Hizmetleri Destek Personeli Yetiştirme Sertifika Programı

İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin saati ve içeriği ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan bilgi beklenmektedir. Gerekli açıklamalar için lütfen web sitemizi takip ediniz...

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi

Yenileme Eğitiminin amacı; uzlaştırmacıların, mevzuat gereğince belirli aralıklarda uzlaştırmacı eğitiminde ve uzlaştırmacılık mesleğini yaparken edindikleri bilgi ve becerilerini geliştirmek ve korumaktır.

Eğitim Becerileri Kursu

Eğitim Becerileri Kursu

Öğretim elemanlarının etkili bir öğrenme-öğretme süreci tasarlayıp hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları yeterlikleri geliştirmek.

Ölçme ve Değerlendirme Becerileri Kursu

Ölçme ve Değerlendirme Becerileri Kursu

Öğretim elemanlarının etkili bir ölçme ve değerlendirme süreci tasarlayıp hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları yeterlikleri geliştirmek.