Netcad
Netcad Temel Projelendirme Eğitimi

Netcad Temel Projelendirme Eğitimi

Bu eğitim proje üretimine yönelik tüm sektörlerin temel ihtiyacı niteliğindedir. Dijital ortamda proje üreten iki ve üç boyutlu analizlerin yapımını gerektiren, proje üretimi konusunda çalışan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler, aynı zamanda akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Netcad GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

Netcad GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

Bu eğitim GIS yapısında proje üretimine yönelik tüm sektörlerin temel ihtiyacı niteliğindedir. GIS projeleri üreten ve kullanan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler; akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Netcad GIS İleri Seviye Analizler Eğitimi

Netcad GIS İleri Seviye Analizler Eğitimi

Bu program, GIS projeleri üreten ve kullanan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler, akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Netcad GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları Eğitimi

Netcad GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları Eğitimi

Bu eğitim programı, kent planlama konusunda çalışma yapan tüm şehir plancıları, teknikerler, kent planlamaya ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve eğitmenlerine yönelik hazırlanmıştır.

Netcad Harita ve İmar Uygulamaları Eğitimi

Netcad Harita ve İmar Uygulamaları Eğitimi

Bu eğitim programı, imar ve kadastro ile ilgili haritacılığa ilişkin tüm sektörler, belediye harita ve imar müdürlükleri, kadastro müdürlükleri, serbest harita büroları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Netcad Yol Projelendirme Eğitimi

Netcad Yol Projelendirme Eğitimi

Bu eğitim programı, inşaat, harita, orman, mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Netcad Arazi Toplulaştırma Projelendirme Eğitimi

Netcad Arazi Toplulaştırma Projelendirme Eğitimi

Arazi Toplulaştırma projelendirme süreçlerinin her aşamasının, mevzuatlar ve TRGM (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü)  standartlarında yapılma gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olan bireylerin yetiştirilmesidir.

Netcad Damla Sulama Projelendirme Eğitimi

Netcad Damla Sulama Projelendirme Eğitimi

Bu eğitim programı tarımsal proje üreten ziraatle ilgili tüm sektörlere yöneliktir. Ziraat mühendisleri, bahçe bitkileri, bitki koruma, toprak, sulama ve drenaj, bölümlerinde proje hazırlayanlar, sulama projeleri ile ilgili tüm sektör çalışanları, kamu çalışanları, akademisyenler ve öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır.