Bilgi Teknoloji
IOS Uygulama Geliştirme Eğitimi

IOS Uygulama Geliştirme Eğitimi

ERSEM, iPhone-iPad Uygulama Geliştirme Eğitimleriyle katılımcıların şirketlerinin mobil yazılımları konusunda ihtiyaç duydukları uygulamaları rahatlıkla geliştirip çalışmış oldukları şirketin/kurumun hizmetine kullanabilir hale getirebilmelerine imkan sağlamaktadır. 

SOLIDWORKS EĞİTİM

SOLIDWORKS EĞİTİM

SolidWorks programı, tasarım için gerekli olan arge çalışmalarında kolaylık sağlamak amacı ile imalattan önce ön tasarımı gerçekleştirmek, gerekli olan mukavement analiz değerlerini ölçmek, imalat için gerekli olan parça modellerinin teknik resme dökülmesi ve imalat ortamına hazırlamaktır.

Sql Server 2016

Sql Server 2016

Türkiye ve dünyada en çok kullanılan veritabanı sistemlerinden birisi olan Microsoft SQL Server 2016 üzerinde veritabanı oluşturma, sorgulama ve programlama gibi birçok konuyu SQL Server 2016 yenilikleriyle birlikte detaylıca öğrenebileceğiniz bir eğitimdir

Cisco - CCNA Routing and Switching 1-2

Cisco - CCNA Routing and Switching 1-2

CCNA Ağlara Giriş kursunun amacı temel ağ kavramlarını ve teknolojilerini size tanıtmaktır. Bu kursta ağ temel bilgilerinin öğrenimine odaklanılmaktadır. Bu kursta, hem uygulama hem de teorik açıdan yeteneklerinizi geliştirecek temel ağ bilgilerini öğreneceksiniz...

Kursumuz, 22 Şubat 2020'de başlıyor......

Cisco - CCNA Routing and Switching 3-4

Cisco - CCNA Routing and Switching 3-4

Bu kursun amacı yönlendiricilerin mimarisi, bileşenleri ve işlemleri ile daha büyük ve karmaşık ağlardaki anahtarlardır. Gelişmiş işlevsellik için yönlendiricileri ve anahtarları nasıl yapılandıracağınızı öğreneceksiniz.

İnsansız Hava Aracı İHA0

İnsansız Hava Aracı İHA0

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ‘İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı - SHT-İHA’ belgesine uygun olarak, Ticari İHA kullanıcılarına İHA0 sınıfı pilot eğitimi vermek amaçlanmıştır. Ek olarak katılımcılara İHA0 kullanarak Fotogrametrik yöntemlerle harita üretimi konusunda teorik ve pratik eğitim sağlanacaktır.

İnsansız Hava Aracı İHA1

İnsansız Hava Aracı İHA1

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ‘İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı - SHT-İHA’ belgesine uygun olarak, Ticari İHA kullanıcılarına İHA1 sınıfı pilot eğitimi vermek amaçlanmıştır. Ek olarak katılımcılara İHA kullanarak Fotogrametrik yöntemlerle harita üretimi konusunda teorik ve pratik eğitim sağlanacaktır.

Visual Studio 2017 C Sharp Eğitimi

Visual Studio 2017 C Sharp Eğitimi

.NET Platformunun en çok kullanılan programlama dili olan C#, bu eğitimde her yönüyle ele alınmaktadır. .NET platformunda yazılım geliştirmek için .NET platformunu destekleyen en az bir dili çok iyi kullanmak gerekiyor. .NET için sıfırdan geliştirilmiş olan C# dili .NET platformunda geliştirme yapmak için en uygun dildir. Bu amaçla bu kurs boyunca C# dili sıfırdan ele alınıp ileri düzeye kadar getirilmektedir. Eğitimde, C# dili Microsoft'un çıkarmış olduğu son geliştirme ortamı olan Visual Studio.NET 2015 kullanılarak anlatılmaktadır.

AutoCAD 2D

AutoCAD 2D

AutoCAD en yaygın kullanılan çizim programıdır. Çok geniş çeşitlilikte bir kullanıcı kitlesine  sahiptir. Bu kursun amacı AutoCAD programının pratik bir şekilde kullanılmasını öğretmektir.

Kurs başlama Tarihi:   22 Şubat 2020......

PLC Eğitimi

PLC Eğitimi

Bu eğitim programının amacı, kullanıcıya temel seviyede PLC programlama yeteneği kazandırmak, Ladder programlama mantığını öğretmek, temel düzeyde HMI ara yüzü ile PLC etkileşimini sağlamak ve özellikle Panasonic FP0 PLC’ler ile temel düzeyde otomasyon projelerini donanımsal ve yazılımsal olarak gerçekleştirilebilmektir.

Robotik Kodlama Eğitimi

Robotik Kodlama Eğitimi

Nesnelerin internete bağlanmaya başladığı ve birbiriyle iletişime geçtiği bir zamandayız. Akıllı evler, akıllı şehirler ve akıllı araçlar hayatımıza girmeye başlamıştır. Yakın gelecekte şu anda var olmayan bir çok yeni meslek ortaya çıkacaktır ve mevcut bir çok meslek grubuna ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sebeple çocuklarımızın 21. Yüzyıl becerileri ile donatılması oldukça önemlidir.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI YAZILIMI EĞİTİMİ KURSU

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI YAZILIMI EĞİTİMİ KURSU

Bu eğitim programının amacı, kullanıcıya temel seviyede LOGO NETSİS Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı kullanma yeteneği kazandırmaktır.

Bu kursun sonunda öğrencilerimiz LOGO NETSİS Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı kullanan bütün işletmelerdekolayca iş bulabilme imkanına sahip olacaklardır.

Uygulamalı Temel Siber Güvenlik Eğitimi

Uygulamalı Temel Siber Güvenlik Eğitimi

“Uygulamalı Temel Siber Güvenlik Eğitimi” siber güvenliğe merak duyan veya yeni olan kişilerin, siber güvenlikteki temel kavramları ve saldırı metotlarını uygulamalı olarak öğrenebileceği toplam 40 saatlik bir eğitim programıdır. Eğitimde kursiyerlere temel düzeyde siber saldırıların nasıl gerçekleştirildiği, saldırı türleri ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemler uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Temel Excel Kursu

Temel Excel Kursu

Excel programını öğrenmek ve bilgilerini geliştirmek isteyen öğrenciler ve çalışanlar için düzenlenmiştir.

İleri Excel Kursu

İleri Excel Kursu

Excel programı ile bilgilerini geliştirmek isteyen öğrenciler ve çalışanlar için düzenlenmiştir. Bu eğitime kayıt olan kursiyerlerin temel düzeyde Excel bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Fen ve Mühendislik Bilimleri için Makale Yazma Eğitimi

Fen ve Mühendislik Bilimleri için Makale Yazma Eğitimi

Kursun Amacı : Bu kurs; bireylerin, bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı, bilimsel yayın etik, makale yazma,  makale veri içeriği süreçleri, makale için uygun dergi seçimi, makalelerin kabul olma ihtimalini yükselten faktörler, makalelerde cümle yapıları, makale yükleme süreçleri vb. konularında bilgi edinmesini sağlayacaktır.

Uygulamalı İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

Uygulamalı İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

Bu eğitim, bilimsel araştırmalar ile elde edilen verilerin istatistiksel analizi ile ilgili en güncel bilgileri ve analiz yaklaşımlarını kapsamaktadır. Esas olarak istatistiksel yazılımları kullanarak verilerin girişi veya aktarımı, analize hazır hale getirilmesi, araştırma ile ilgili hipotezlerin kurulması, normallik testleri ile uygun istatistiksel yöntemlerin seçimi ve bu yöntemlerin uygulanması, elde edilen bulguların yorumlanması ve uygun tablo/grafikler ile bulguların raporlanmasını kapsamaktadır.