İç ve Dış Paydaşlarla Yapılan Sözleşmeler ve Protokoller1. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı( YTB) Kültür Bakanlığına bağlı kurumun Ankara’da olması sebebiyle görüşmeler e-posta  ve telefon yoluyla yapılmaktadır.Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin eğitimi YTB ile yapılan protokole göre yürütülmektedir. 

2.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)Türkiye Diyanet VakfıKayseri Şubesi ile her dönem başında protokol imzalanmaktadır. Diyanet  vakfının  burslandırdığı  uluslararası  öğrencilerin  eğitimleri  kurumumuzda  bu protokole göre yürütülmektedir.


3. Türk Kızılayı Türk  öğrencilerin  yabancı  dillerinin  gelişmesi  ile  TÖMER  bünyesindeki uluslararası öğrencilerinTürkçelerinin  gelişmesi  için  Türk  Kızılayı  ile  TANDEM  Projesi yürütülmektedir.


4.Milli Eğitim BakanlığıPİCDES PROJESİMilli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine hızlı  uyumunu  sağlamak  amacıyla  Milli  Eğitim  Bakanlığı  tarafından  bu  öğrencilere okullarda Türkçe öğretilmektedir. Bakanlığa bağlı okullarda bu öğrencilerin derslerine projede görevli öğretmenler girmektedir. Erciyes Üniversitesi TÖMER’de projede görev yapan  öğretmenlere  “Eğitici  Eğitimi”  isimli  sertifika  programları  düzenlenerek öğretmenlerin alanda bilgi ve becerilerini artırmak amaçlanmıştır. 


5. Kayseri  Gençlik  Merkezi,Kayseri  İl  Göç  İdaresi  Müdürlüğü,  Türk  Kızılayı  Kayseri Toplum Merkezi, ERSEM TÖMERKayseri  Gençlik  Merkezi,  Kayseri  İl  Göç  İdaresi  Müdürlüğü,  Türk  Kızılayı  Kayseri Toplum Merkezi, ERSEM TÖMERile “Uluslararası öğrenciler ve mülteciler için uyum sağlama paydaş kurumlar toplantısı” yapılmıştır. Bu toplantıda alınan kararlardan biri “Uluslararası  Göçmenler  Günü”    etkinliği  düzenlenmesidir.  Etkinlik 18  Aralık  2019tarihinde  yukarıda  adı  geçen  kurumların  temsilcileri  ve  ERÜ-TÖMER  uluslar  arası öğrencilerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Yine bu toplantıda alınan karar ile 13.03.2020Tarihinde şehrimizin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması amacıyla Erciyes Dağı gezisi düzenlenmiştir. Etkinliğe Türk Kızılayı Temsilcileri ERÜ-TÖMER idareci, öğretmen ve öğrencileri katılmışlardır.


6. TDKTürk Dil Kurumu öncülüğünde uluslararası öğrencileriçin “Akademik Türkçe Çalıştayı” düzenlenmiştir. ÇalıştayaTürk  Dil  Kurumu  Başkanı  ve  memurlar,22  üniversiten akademik  personel  YTB  temsilcileri katılmıştır.Çalıştayda  uluslararası  öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini geliştirmeyeyönelik neler yapılabileceği konuşulmuş ve ERÜ-TÖMER Akademik Türkçe kitabı tanıtılmıştır.


7. Hacılar BelediyesiHacılar  belediyesi  sponsorluğunda  şehrimizin  tarihi  ve  turistik  yerlerinin  tanıtılması amacıyla  Erciyes  Dağı  gezisi  düzenlenmiştir. Hacılar  Belediyesinde  verilen  yemeğin ardından ilçe gezisi yapılmıştır. 


8. DHMİ Personeli için İngilizce KursuKayseri  Havalimanında  görev  yapan  personele  İngilizce  lisanında;  Pre  Intermediate, Intermediate, Upper, Advanced ve iş İngilizcesi /çeviri İngilizcesi seviyelerinde eğitim verilmesi işidir.


9.Kayseri İl Sağlık MüdürlüğüKayserili  Hemşireler  Dünya  Dilini  Öğreniyor  projesi  kapsamında  ilgili  personellere İngilizce dil eğitimi verilmiştir.


10. Develi Belediyesi Erciyes  Üniversitesi  Sürekli  Eğitim  Merkezi  (ERSEM)  ve  Develi  Belediyesi’nin yapacağı  işbirliği  neticesinde,  eğitim  ve öğrenme  kültürünün  gelişmesine  katkıda bulunmak,  eğitimleri  organize  etmek  ve  bu  eğitimleri  başarı  ile  tamamlayan  kişilere sertifikalarının veya katılımbelgelerinin verilmesidir.