Sıra No.

DERSİN ADI

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

2

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

3

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

4

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

5

Temel Hukuk

6

İş Hukuku

7

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

8

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

10

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

11

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

12

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

13

Çalışma Ortamı Gözetimi

14

İş Hijyeni

15

İşyeri Bina ve Eklentileri

16

Fiziksel Risk Etmenleri

17

Kimyasal Risk Etmenleri

18

Biyolojik Risk Etmenleri

19

Psikososyal Risk Etmenleri

20

Ergonomi

21

Korunma Politikaları

22

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

23

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

24

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

25

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

26

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

27

Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

28

Yangın

29

Acil Durum Planları

30

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

31

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

32

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

33

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

34

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

35

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

36

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

37

İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

38

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

39

Kişisel Koruyucu Donanımlar

40

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İSG

41

İş Kazaları

42

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

43

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

44

Ağır ve Tehlikeli İşler

45

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

46

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

47

Çalışma Hayatında Etik

48

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

49

Değerlendirme ve Son Test

İŞ GÜVENLİĞİ UZAMANLIK EĞİTİM KONULARI

KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİ FORMU GEREKEN BİLGİLER

EĞİTİM SÜRESİ

 

180 SAAT(90 saat Yüzyüze + 90 saat Uzaltan Eğitim) TEORİK + 40 SAAT UYGULAMA


Yrd.Doç.Dr.Şükrü SU Öğr.Üyesi/Makine Mühendisi Sorumlu Müdür/Eğitici
Prof.Dr.İsmail KAYAR Öğr.Üyesi/Hukuk Eğitici
Prof.Dr.Ahmet ÖZTÜRK Öğr.Üyesi/Halk Sağlığı Uzmanı Eğitici / İşyeri hekimi
Doç.Dr.Emel KIZILKAYA Öğr.Üyesi/Endüstri Mühendisi Eğitici
Doç.Dr. Mehmet HANÇER Öğr.Üyesi/Maden Mühendisi Eğitici
Doç.Dr.İskender GÜN Öğr.Üyesi/Halk Sağlığı Uzmanı Eğitici / İşyeri hekimi
Doç.Dr.Elçin BALCI Öğr.Üyesi/Halk Sağlığı Uzmanı Eğitici / İşyeri hekimi
Yrd.Doç.Dr.Fazıl CANBULUT Öğr.Üyesi/Makine Mühendisi Eğitici
Öğr.Görv.Hatice ÖZDEMİR Öğr.Görv./Endüstri Mühendisi Eğitici / A sınıfı uzman
Öğr.Görv.Hüseyin Benli Öğr.Görv./Kimya Mühendisi Eğitici / A sınıfı uzman
Mak.Müh.Yavuz CALP Makine Mühendisi Eğitici / A sınıfı uzman
Doç. Dr. Esma UZUNHİSARCIKLI Öğr.Üyesi/Elektirik Mühendisi Eğitici
Yrd. Doç. Dr. H.Bekir KARA Öğr.Üyesi/İnşaat Mühendisi Eğitici

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EĞİTİCİ KADROSU

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI FORMLARI