Uzlaştırmacı Eğitimi

Amaç

Suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Kimler İçin

Hukuk, Siyasal Bilgiler i,İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat fakültelerinden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar; Anayasa Hukuku

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

Ceza Muhakemesi Hukuku

Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

Ticaret Hukuku

İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Borçlar Hukuku

Eğitimde Neler Var

Uzlaştırmacı olmak isteyenlere, Uzlaştırmacılığı liyakatla, verimli ve hukuka uygun bir şekilde yapabilecekleri eğitim verilecektir. Adalet Bakanlığının yapacağı uzlaştırmacılık sınavında başarılı olabilecekleri bilgileri verilecektir.

Belgeler

Uzlaştırmacı Eğitiminin sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan uzlaştırmacı adaylarına eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir

 

Kurs Bilgileri
Program Süresi : 48 Saat
Eğitim Ücreti : 1000