Sql Server 2016

Veritabanına Giriş  

 • Data ve Database Nedir?
 • Database Files
 • RDBMS Nedir?
 • Database Tipleri
 • Database Servers
 • MsSQL Server Tanıtımı, Versiyonları ve Tarihçesi 

Normalizasyon  

 • Data Anormallikleri ve Data Normalizasyonu
 • SQL Server Management Studio Tanıtımı
 • SQL Server Veri Tipleri SQL Server Üzerinde Tablo Tasarımı
 • Constraits 

Transact SQL  

 • Transact SQL Nedir?
 • T-SQL Sorgulama Örnekleri
 • T-SQL Sıralama ve Filtreleme Sorguları
 • Aggregate Functions
 • T-SQL Sorgularında Case-When, Group By ve Having Kullanımı
 • Distinct, Order By, Top Söz Dizimleri
 • SubQuery Kullanımı
 • T-SQL Join
 • SQL Windowing, Rank, Partion By, Over, Row Between Söz Dizimleri
 • SQL Pivot Sorguları 

SQL Indexleme  

 • Clustered ve Non-Clustered Index
 • ColumnStore Index ​

View   

 • View Oluşturma ve View Kullanımı 

Kullanıcı Tanımlı (UDF) Fonksiyonlar   

 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Oluşturma
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Kullanma 

Stored Procedure  

 • Stored Procedure Kullanımı
 • Stored Procedure Çağırma 

Transaction ve Trigger  

 • Trigger Kullanımı
 • Transaction Kullanımı

SQL Server 2016 Yenilikleri  

 • Dynamic Data Masking
 • Native JSON
 • Row Level Security
 • Temporal Tables
 • Query Store
 • Always Encrypted
 • Inclued Live Query Statics
Kurs Bilgileri
Program Süresi : 40 Saat
Eğitim Ücreti : 800