Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı

Amaç

Deney hayvanları bakıcılarına, Deney Hayvanları Laboratuarında çalışan teknisyen ve teknikerlere, Deney hayvanları üzerinde deneysel araştırma yapan araştırmacılara Deney hayvanları (Laboratuar hayvanları) ile ilgili temel biyolojik, fizyolojik ve cerrahi bilgilerin kazandırılması, deneysel çalışmalarda 3R Kuramı ve etik ilkelerin içselleştirilmesinin sağlanması.

Kimler İçin

Araştırmacılar, Teknisyen ve Teknikerler, Hayvan Bakıcıları

Eğitimde Neler Var

Deney hayvanlarının anatomisi, fizyolojisi, histolojisi ve biyokimyası, Mevzuat, Hayvan deneyleri etiği, Alternatif yöntemler, Tutuş teknikleri, İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri, Anestezi – ötenazi teknikleri, Kan ve örnek alma teknikleri, Hayvan refahı ve davranış özellikleri, Deney hayvanlarının üretimi, beslenmesi ve hastalıkları, Laboratuar işletmesi, Temel laboratuar güvenliği ve temizlik, İş sağlığı ve güvenliği

Belgeler

"Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası"

Kurs Bilgileri
Program Süresi : 80 Saat
Eğitim Ücreti : 500