Bütüncül Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Amaç

Şu anda bir eğitim kurumda çalışan – çalışmaya aday eğitimcilere yönelik olarak; öğrencilerin bilim – gönül birlikteliği çerçevesinde, gelişmelerine destek olmak amacıyla, Eğitimcilerimize Kişisel – Eğitsel – Akademik Koçluk becerilerini kazandırmaktır.

Bütüncül Ne Demektir;

1-Öğrencilerin hem eğitsel – akademik başarısı için hem de sağlıklı ve işlevsel duygusal gelişimleri için bilim – gönül birlikteliğini, bütüncüllüğünü kapsar.

2-Öğrencilerin sahip olması gereken değerler açısından insani – milli – manevi – evrensel değerlerin bütüncüllüğünü ifade eder.

 

Öğrenci Koçluğu Nedir;

Öğrencileri kendi zirvelerine (eğitsel, kişisel, sosyal alanlarda) başarılı bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan bir destek, rehberlik hizmetidir.

 

Neden Koçluk İsmi Kullanıldı;

İhtiyaç duyulan hizmeti karşılayacak isimler olarak; lider, önder, mentör, koçluk, rehber vb kelimeler, anlamlar incelendi. “Koçluk” alt zemin için yeterli bir içeriğe sahip olduğu için seçildi.  Kursun içeriği; koçluk zemininde, önderliği, rehberliği, danışmanlığı da kapsamaktadır.

Mentörlük Değildir ! Mentörlük; danışana kendi meslek alanında uzman olan kişinin (mentörün) yol göstermesi, rehberlik etmesidir. Öğretmen, stajer öğretmene;  Akademisyen araştırma görevlisine vb mentör olabilir. Öğretmen farklı mesleki kişilik tutumlara sahip olabilecek kişilerin mentörü değildir. Amaç öğretmen adayları yetiştirmekse öğretmen öğrencilere mentörlük edebilir. Ama bu da ilkokul – ortaokul öğrencileri için alınabilecek bir karar değildir.

 

Sadece Ders – Sınav Takibi Değildir !

Öğrenci koçu, sadece ders programı oluşturan, takip eden, aile – okul dışı bir kaygı faktörü, eğitim öğretim takipçisi, denetleyicisi değildir,

 

Ötekileştirme Değil Birliktelik Değerleri Esastır !

Kursta ele alınacak değerlerimiz, birlik esaslı bütüncül yaşam değerleridir. Her kesimi anlayabilmek, birlikte işlevsel ve uyum içinde yaşayabilmek için gerekli temel değerler kapsam dahilindedir.

 

Kimler İçin

Eğitim Fakültesi mezunları,

MEB – Özel Okul – Etüd Merkezi vb Bünyesinde çalışan her branştan öğretmenler,

Pedagojik Formasyon Belgesine sahip 4 yıllık lisans mezunları,

PDR - Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ve mezunları ,

Pedagojik Formasyon belgesine sahip İlahiyat Fakültesi Mezunları,

ERSEM 450 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar.
 

Seçenek 1: Hafta İçi Grubu: Pazartesi ve Cuma Akşam 17. 00 – 21.00 saatleri arasında. (yaklaşık 2,5 ay sürecektir)

 

Seçenek 2: Hafta Sonu Grubu: Pazar Günleri (yaklaşık 2,5 ay sürecektir) 

 

Belgeler

Sınavda başarılı olanlara sertifika verilecektir.

Kurs Bilgileri
Program Süresi : 90 Saat
Eğitim Ücreti : 1250