Sertifika Programları
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

4 Eylül 2012 tarihli resmi gazete de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” kapsamında ikinci düzey “Aile Danışmanı” sertifikası vermek amacıyla açılmıştır.

Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı

Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı

4 Eylül 2012 tarihli resmi gazete de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” kapsamında birinci düzey “Meslek Elemanı” sertifikası vermek amacıyla açılmıştır

Arabuluculuk Temel Eğitimi Sertifika Programı

Arabuluculuk Temel Eğitimi Sertifika Programı

Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, taraflar isterlerse mahkemelere gitmeden, arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi imkânı getirilmiştir.

Arabuluculuk Yenileme Eğitimi

Arabuluculuk Yenileme Eğitimi

Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, taraflar isterlerse mahkemelere gitmeden, arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi imkânı getirilmiştir.

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı

Deney hayvanları bakıcılarına, Deney Hayvanları Laboratuarında çalışan teknisyen ve teknikerlere, Deney hayvanları üzerinde deneysel araştırma yapan araştırmacılara Deney hayvanları (Laboratuar hayvanları) ile ilgili temel biyolojik, fizyolojik ve cerrahi bilgilerin kazandırılması, deneysel çalışmalarda 3R Kuramı ve etik ilkelerin içselleştirilmesinin sağlanması.

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Bilirkişilik Temel Eğitimi

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklar.

Uzlaştırmacı Eğitimi

Uzlaştırmacı Eğitimi

Suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Liderliği Sertifika Programı

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Liderliği Sertifika Programı

Program “yaratıcı drama lideri/eğitmeni” yetiştirmek amacıyla yürütülmektedir Bu sertifika programında katılımcılar, Yaratıcı Drama programını tamamladığında “ Yaratıcı Drama Eğitmeni/Lideri ” sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu belge ile resmi ve özel okullarda drama öğretmeni olarak görev alınabilmektedir. Alınan eğitim paralelinde katılımcılar, dramayı bir eğitim yöntemi olarak bütün derslerde uygulayabilmekte, çeşitli alanlarda ve konularda program geliştirerek çocuklarda ve yetişkinlerde kişisel gelişime yön verebilmektedir.

Bütüncül Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Bütüncül Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Şu anda bir eğitim kurumda çalışan – çalışmaya aday eğitimcilere yönelik olarak; öğrencilerin bilim – gönül birlikteliği çerçevesinde, gelişmelerine destek olmak amacıyla, Eğitimcilerimize Kişisel – Eğitsel – Akademik Koçluk becerilerini kazandırmaktır.